0

7 วิธีปฏิบัติเพื่อโดยสารรถตู้อย่างปลอดภัย

เหตุการณ์ที่เกิดซ้ำซากเรื่องอุบัติเหตุในกานั่งรถตู้ ทำให้เราต้องกลับมาคิดว่า จะมีมาตรการหรือวิธีใดบ้างที่จะทำให้การเดินทางด้วยรถตู้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด ซึ่งหลักๆ แล้วก็คงต้องอยู่ที่ตัวคนขับรถเองด้วย นั่นคือ คนขับจะต้องใจเย็น มีสมาธิในการขับ ไม่ขับรถแบบแซงซ้ายทีขวาที หรือใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เคารพกฏจราจร รวมไปถึงการไม่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือดื่มของมึนเมาในขณะขับรถ ซึ่งหากคนขับรถตู้โดยสารสามารถทำได้เช่นนี้ ก็น่าจะลดอุบัติเหตุหรือไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเลยก็เป็นได้และในส่วนของผู้โดยสารรถตู้สาธารณะเองก็จำเป็นต้องรู้วิธีการโดยสารอย่างปลอดภัยด้วย ไม่ว่าจะเป็นก่อนขึ้นรถ ตอนที่นั่งรถ และตอนลงรถ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ฝากเตือนประชาชนที่โดยสารรถตู้เป็นประจำให้ลองเอา7 วิธีดูแลตัวเองขณะนั่งรถตู้ไ
1. เลือกใช้บริการรถตู้ที่มีแผ่นป้ายทะเบียนรถสีเหลือง หมายเลขทะเบียนรถสีดำ ด้านข้างรถระบุชื่อผู้ประกอบการขนส่ง และเครื่องหมายการเข้าร่วมบริการ พร้อมระบุชื่อเส้นทางและหมายเลขเส้นทางอย่างชัดเจน
2. เลือกนั่งบริเวณตอนกลาง หรือด้านขวาของรถที่อยู่ฝั่งเดียวกับพนักงานขับรถ จะปลอดภัยที่สุด
3. หลีกเลี่ยงการนั่งใกล้ประตูรถ เพราะเป็นส่วนที่มีโครงสร้างเปราะบาง หากประสบอุบัติเหตุรุนแรง ประตูรถอาจยุบตัวเข้ามาหรือเปิดออก จนผู้โดยสารถูกอัดติดอยู่ในรถหรือถูกเหวี่ยงออกนอกรถ ทำให้เกิดอันตรายรุนแรงขึ้น
4. หากจำเป็นต้องนั่งริมประตูรถ ให้ล็อคประตูรถทุกครั้ง จะช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้น รวมถึงควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่เดินทาง เนื่องจากเข็มขัดนิรภัยจะยึดลำตัวมิให้กระแทกกับอุปกรณ์ต่างๆภายในรถ และผู้โดยสารรายอื่น รวมถึงป้องกันการกระเด็นออกจากตัวรถเมื่อประสบอุบัติเหตุ จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตได้
5. ผู้โดยสารไม่ควรนอนหลับขณะเดินทาง เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉิน จะได้มีสติ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัย ควรหากิจกรรมอื่นทำในระหว่างเดินทาง เช่น ฟังเพลง เล่นเกม คุยโทรศัพท์
6. หมั่นสังเกตพฤติกรรมและลักษณะการขับขี่ของผู้ขับรถ หากมีอาการหาวบ่อยครั้ง อยู่ในสภาพอ่อนเพลีย ขับรถเร็ว แซงกระชั้นชิด ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ให้ดำเนินการตักเตือน หากไม่ปฏิบัติตามให้โทรแจ้งสายด่วนศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 กรณี
7. หากเกิดเหตุฉุกเฉินให้นั่งโดยก้มหรือโน้มศีรษะไปทางด้านหน้า เก็บศอกให้ชิดลำตัวมากที่สุด เพื่อป้องกันศีรษะ ลำคอ ถูกแรงกระแทก และแรงเหวี่ยง ซึ่งจะช่วยลดอาการบาดเจ็บและอัตราการเสียชีวิตลงได้

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.