0

คุณรู้หรือไม….แมลงกุดจี่สำคัญกับชาวอียิปต์อย่างไร

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ชาวอียิปต์โบราณนับถือแมงกุดจี่ (Dung Beetle) เป็นเทพเจ้าผู้ให้กำเนิดใหม่ เนื่องจากการปั้นลูกเบ้า (ลูกกลมที่มีตัวอ่อนอยู่) เหมือนการห่อมัมมี่ เชื่อกันว่าแมงกุ๊ดจี่เป็นเครื่องนำโชค ชาวอียิปต์โบราณได้เขียนจารึก ภาพเขียน ภาพแกะสลัก ไว้ในสุสานฝั…งศพกษัตริย์ อีกความหมายของ แมงกุดจี่ ในอียิปโบราณคือการเกิด ตัวอ่อนเกิดจากเบ้ากลมๆ ที่เหมือนการเกิดจากพระอาทิตย์ (by… DTV www.nextsteptv.com/infosat)
Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.