0

8 อาชีพ ทีคาดว่าจะเป็นที่ต้องการที่สุดในอาเซียน

8 อาชีพ ที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการที่สุดในอาเซียน
เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2558 ที่จะถึงนี้

1. วิศวกรรม
2. การสำรวจ
3. สถาปัตยกรรม
4. แพทย์
5. ทันตแพทย์
6. พยาบาล
7. บัญชี
8. การบริการ / การท่องเที่ยว

อาชีพอิสระที่ได้มาตรฐานและได้รับการรับรองสามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานในประเทศแถบอาเซียน ได้ทันที ไม่มีการปิดกั้น อาชีพที่ได้ตกลงไว้ คือ แพทย์ พยาบาล บัญชี สถาปนิก วิศวกร

โดยในตอนแรกมีการตกลงว่า ภาษาที่ใช้ ในประชาคมอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษขณะนี้มีหลายประเทศที่รายได้เฉลี่ยต่ำกว่าไทย ดังนั้นจะมีแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในเมืองไทยอย่างแน่นอน ช่วง 5 ปีต่อจากนี้ไป อาจยังไม่มีผลกระทบทางลบมากนัก แต่นานไปก็น่าเป็นห่วงว่า คนไทยจะไม่มีงานทำ หรือโดนแย่งงานจากแรงงานต่างชาติ

ใน 4-5 ปีข้างหน้า 10 ประเทศก็จะเหมือน 10 จังหวัด ในการเปิดเสรีทางเงินทุนการค้า การบริการ แต่ข้อเท็จจริงการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ จะต้องมีกฎกติกา ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันในประเด็น 7 สาขาวิชาชีพ ช่างสำรวจ สถาปนิก บัญชี แพทย์ ทันตแพทย์ วิศวกร พยาบาล เมื่อมีกฎแล้วต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของประเทศนั้นๆ ด้วย เช่น วิศวกร จะไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ ก็ต้องผ่านการสอบของสิงคโปร์ด้วย กลุ่มแรงงานระดับล่างยังไม่ตกลงเพราะเป็นเรื่องใหญ่

แต่อีกกลุ่มวิชาชีพหนึ่ง คือ บุคลากรวิชาชีพทาง การท่องเที่ยวกำลังอยู่ในขั้นตอนการตกลง มี 9 ประเทศ
ลงนามเรียบร้อยแล้ว แต่ไทยยังไม่ลงนามเพราะติดกรอบทางด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ เนื่องจากการทำข้อตกลงกับต่างประเทศต้อง ได้รับการยินยอมจากรัฐสภา แม้ยังไม่ลงนามก็มีการเตรียม ความพร้อมไว้แล้ว ถ้าไม่ลงนามก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้

อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่ควรจะกล่าวถึงคือเรื่องของสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ (Competency)ในการบริการ การทำงานกับเพื่อนร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับตัว ความเร็ว ในการทำงาน ความยืดหยุ่น ในการทำงานเป็นหลัก แต่ต่อไปนี้จะทำงานตามหน้าที่คนมีสมรรถนะคือ คนที่ทำงานเร็วเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาสม่ำเสมอ

แพทย์ และพยาบาล ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นที่สนใจของอาเซียน แม้แต่ในประเทศไทยก็เป็นที่ต้องการมาก สถานประกอบการบางแห่งก็ขาดแคลนพยาบาลโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหนึ่ง สถานประกอบการที่ขาดแคลน เพราะตามกฎหมายสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม จำเป็นต้องมีพยาบาลประจำโรงงานเช่น กรณีลูกจ้าง 200-999 คน ต้องจ้างพยาบาลจำนวน 1 คน ตลอด 8 ชั่วโมงและทุก 1,000 คนที่เพิ่มขึ้นต้องจ้างพยาบาลเพิ่ม 1 คน เป็นต้น

ที่มา : http://campus.sanook.com/1091581/8-อาชีพ-ที่จะhot-ที่สุดใน-asean/)

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.