0

ข้อหาต่าง ๆ ที่ผิด หรือ ไม่ผิด พรบ. จราจรทางบก

1. กม.ไม่บังคับเกี่ยวกับการเปลี่ยนโชคอัพรถจักรยานยนต์ รวมทั้ง โซ่รถ ดุมล้อ แต่อย่างไรก็ตามหากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้สภาพรถผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้ เช่น รถเตี้ยลงกว่าเดิมจนระดับความสูงของไฟหน้าต่ำหรือสูงกว่าที่กม.กำหนดก็มีความผิด ฐานเปลี่ยนแปลงสภาพรถให้ผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้ (ไฟต่ำหน้า ห้ามต่ำกว่า 50 เซนต์ หรือสูงกว่า 120 เซนต์) 

2. จักรยานยนต์ที่ปาดเบาะ ทรงต่าง ๆ ไม่ผิดกฏหมาย พรบ.จราจรฯ 

3. หมวกกันน๊อดจำเป็นจะต้องมีตรา มอก. รองรับมาตราฐานครับ ไม่ว่ายี่ห้อใด ๆ ก็ตาม 

4. วงล้ออลูมิเนียม ล้อสีทอง และซี่ลวดสี น๊อตสี ล้อแมกซ์ ไม่ผิด กม. ครับ 

5. การติดสติกเกอร์ ถ้าไม่ได้ทำให้สีเดิมของรถเปลี่ยนแปลงไป ไม่ผิด กม.ครับ 

6. มาตรา 42 ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนูญาตขับรถและต้องมีใบอนุญาตขับรถและสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถในขณะขับ ฯลฯ เพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานได้ทันที ไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

7. กรณีมีรถประจำทางจอดอยู่ ถือว่าเป็นกรณีมีสิ่งกีดขวาง ดังนั้นจึงสามารถแซงออกมาได้ แต่ต้องรีบเข้าทางด้านซ้ายของทางเดินรถทันที เมื่อแซงพ้นออกไปแล้ว ไม่ใช่วิ่งต่อไปอีก ถ้าเป็นเช่นนั้นก็อาจจะถูกจับได้ 

8. การนำกรอบอลูมิเนียมมาหุ้มแผ่นป้ายทะเบียนรถ หรือเจาะรูไส่น๊อต ไม่ผิดกฎหมายและไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพรถ เว้นแต่การหุ้มนั้นปิดบังสาระสำคัญของหมวดอักษร หรือ หมวดตัวเลข หรือตัวย่อ ขส. 

9. การไม่ชำระค่าปรับตามกำหนด 7 วัน (ดูได้จากหลังใบสั่งทุกใบ) จะต้องถูกปรับเพิ่มอีก 100 บาท( โดยประมาณ) แต่ไม่เกิน 1,000 บาท (ตามกม. และใช้ใบสั่งแทนได้ 7 วัน 

10. การถูกบันทึกคะแนน (ตัดคะแนน) ความผิดจะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติใน 1 ปี นับแต่วันที่ถูกจับกุม 

11. การทำความผิดซ้ำในข้อหาเดียวกันภายใน 1 ปี จะต้องเข้ารับการอบรม 

12. กม.กำหนดให้ไฟหน้าของรถต้องเป็นไฟแสงขาว ซึ่งไฟที่ติดมากับรถเมื่อออกจากบริษัทขายรถนั้น เป็นแสงขาวถูกต้องแล้ว
การเปลี่ยนเป็นหลอดซีนอน ไม่มีความเป็น เพราะไฟที่มาจากโรงงานผลิตรถนั้น ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยดีแล้ว 

13. ขณะนี้ยังไม่มี กม.บังคับ ให้เปิดไฟหน้ารถจักรยานยนต์เวลากลางวัน ถ้าถูกจับให้ไปพบร้อยเวร คุณไม่ต้องเสียค่าปรับหรอกครับ 

14. รถจักรยานยนต์หรือ รถอื่นๆ หากเอกสารครบถ้วน สามารถจดทะเบียน พร้อมกับได้รับป้ายทะเบียนรถ ได้ภายใน 1 วัน เป็นการยืนยันของอธิบดีกรมการขนส่งทางบก แต่เป็นไปได้ยากในความเป็นจริง ดังนั้นถ้ารถยังไม่ได้แผ่นป้ายทะเบียน ขอย้ำว่ายังไงก็ผิดครับ 

15. ถ้าป้ายทะเบียนหาย ไม่สามารถใช้ใบแจ้งความเพื่อแทนแผ่นป้ายทะเบียนได้ จะต้อง นำใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานที่กรมการขนส่งทางบกออกให้โดยระบุว่าให้มารับแผ่นป้ายใหม่อีก 60 วัน (หรือแล้วแต่ที่ระบุไว้) ติดตัวผู้ขับขี่ แสดงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเมื่อขอตรวจ และ ระหว่างที่ยังไม่ได้แผ่นป้ายทะเบียนใหม่ ให้ใช้แผ่นไม้หรือวัสดุอื่นใดที่แข็งแรงพอสมควร (ที่ไม่ใช่กระดาษเพราะโดนฝนแล้ว จะหลุดเลอะเลือน) เขียนหรือพิมพ์เลขทะเบียนรถและจังหวัด ขนาดเท่าของจริง ติดไว้แทนแผ่นที่หายไป 

16. รถที่นำมาขับขี่ ต้องมีโคมไฟส่องป้ายทะเบียนรถ ใช้ไฟแสงขาว ติดท้ายรถส่องที่ป้ายทะเบียนรถมีความสว่างสามารถอ่านป้ายทะเบียนรถได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า 20 เมตร จากท้ายรถ แต่ต้องมีที่บังมิให้แสงพุ่งออกไป
ทางท้ายรถ ฝ่าฝืนปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

17. ไฟเบรคต้องเป็นสีแดงเท่านั้น การติดไฟเบรคดิสโก้นั้น ผิดแน่นอนครับ เพราะไฟเบรคของรถทุกชนิด ต้องเป็นสีแดงอย่างเดียวเท่านั้น และจะส่องแสงสว่างเมื่อใช้ห้ามล้อ
ที่มา: http://www.pantown.com/board.php?id=17198&area=3&name=board9&topic=45&action=view
Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.