1

โครงการหอพักสีขาว

โครงการหอพักสีขาว ประจำปี 2556 (เดือนกันยายน 2556) จัดรูปแบบกิจกรรมโดยการประกวดห้องพักน่าอยู่ของนิสิตในแต่ละหอพักว่า ห้องไหนจัดห้องพักได้สะอาด น่าอยู่ ตั้งแต่ลำดับที่ 1 – 3 ในแต่ละหอพัก ทั้งหอพักเขตพื้นที่ขามเรียงและในเมือง โดยจะมีเงินรางวัลมอบให้ (ในปีที่ผ่านมาจะมอบเป็นของรางวัล อาทิ หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน โต็ะญี่ปุ่นพร้อมเบาะรองนั่ง ชั้นวางของ เป็นต้น) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาดภายในห้องพักนิสิต
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงห้องพักนิสิตให้สะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้เกิดความสามัคคีและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข
4. เพื่อให้นิสิตเกิดความรักความผูกพันในห้องพักที่ตนพักอาศัยอยู่
5. เพื่อให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ภายในห้องพักของตน

****โดยมีการมอบเกียรติบัตรและรางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนิสิต****
ก็นับว่าเป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ กับนิสิตที่พักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยของเราอีกโครงการหนึ่ง ในปีงบประมาณต่อไปถ้ามีโครงการหอพักสีขาวอีก ขอจัดในรูปแบบการรณรงค์ให้นิสิตหอในประหยัดพลังงาน เหมือนกับครั้งหนึ่งที่เคยจัดขึ้นแล้วในอดีตที่ผ่านมา..

*****ฉะนั้นในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ ขอเชิญชวนนิสิตหอในทุกคน ช่วยกันทำความสะอาด จัดระเบียบห้องพักของตนให้น่าอยู่ เพราะรางวัลเรารอคุณอยู่….****

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. SANSABB พูดว่า:

    นับเป็นโครงการที่ดีครับ ทำให้นิสิตมีส่วนร่วม สรุปว่าหอพักสีขาว จะละม้ายคล้ายคลึง กับโครงการหอพักน่าอยู่ ที่ทางงานหอพักเคยจัดมา และสร้างความโดดเด่นได้ดีทีเดียวสำหรับโครงการแบบนี้ ในปีงบ 2556 ก็น่าจะเน้น และเข้มข้นกันเฉพาะเดือนกันยายน 56 ครับ แต่สำหรับปีงบ 2557 เป็นไปได้ไหม ที่จะมีการประกวดเป็นรายเดือน เพื่อสร้างความต่อเนื่องของกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของนิสิต แล้วก็ประมวลผลสุดท้ายตอนปลายปี น่าจะดีนะครับ ขอเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่หอพักทุกคนนะครับ

You must be logged in to post a comment.