1

ใช้ KM ควบคู่กับหลักบริหารคุณภาพอื่นๆ

Key-team-Jigsaw
ใช้ KM ควบคู่กับหลักบริหารคุณภาพอื่นๆ
การจัดการความรู้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน และผม (รวมทั้งผู้อ่าน) ก็ไม่อยากให้คนในองค์กรมองการจัดการความรู้เป็นภาระงานเพิ่มเติมที่ต้องรับผิดชอบ  ผู้นำองค์กรที่ประสบผลสำเร็จหลายแห่ง เช่น ปตท. ที่กล่าวถึงหลักการใช้การบริหาร ไม่ว่าจะเป็น TQM (Total Quality Management) QC (Quality Control) ISO  ซึ่งหลักเหล่านี้เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ทำให้ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน โดยเห็นความสำคัญกับการบริหารคุณภาพมาก แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก

 

ปัจจุบัน คำว่า “คุณภาพ” นั้นถูกนำมาประยุกต์ใช้แทบจะทุกส่วนขององค์กร เช่น คุณภาพของกระบวนการทำงาน คุณภาพของการบริการให้บริการ  เมื่อพิจารณาดูให้ดีแล้วจะพบว่าไม่ได้แตกต่างจากการจัดการความรู้เลย กล่าวคือ การบริหารคุณภาพต้องการมากที่สุด ก็คือการดำเนินงานที่สมบูรณ์แบบ(ที่สุด) พูดง่ายๆ ก็คือมีความผิดพลาดน้อยที่สุด และที่มาของความสมบูรณ์แบบนั้น ก็มักจะได้มาจากทั้งผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร ต่างก็ผ่านการเรียนรู้จากการจัดการความรู้มาแล้ว เรียกได้ว่า แทบจะทุกกระบวนการดำเนินงานเลยก็ว่าได้

 

 พิจารณาให้ดีควบคู่กับการจัดการความรู้ (Knowledge Management) หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น (บ้าง) ก็ถือว่าเป็นบทเรียน (Lesson Learn) และมีการบันทึกไว้ เพื่อขจัดปัญหาที่ไม่ดีในการดำเนินงาน   ในขณะเดียวกันนั้นเองผู้บริหาร บุคลากรก็ได้แบ่งปันและร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน (Knowledge Sharing)  เมื่อมองปัญหาได้อย่างชัดเจนเข้าใจถ่องแท้แล้ว ก็ช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อหาทางออก  (Best Practice) ขององค์กร เมื่อค้นพบวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็ถึงเวลาที่จะช่วยกันแก้ปัญหาเป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ (Knowledge Application)  วิธีการแก้ปัญหาร่วมกันจากทุกคนในองค์กรนั้นถือเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Knowledge Creation) ให้กับองค์กรนั่นเอง

 

ฉะนั้น ควรพิจารณาถึงการมองเรื่องของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เปรียบเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน เหมือนกับการบริหารคุณภาพในมิติอื่นๆ ก็สามารถทำการจัดการความรู้ไปได้พร้อมๆ กันได้ หากรู้จักบูรณาการหลักการบริหารจัดการต่างๆ เพื่อลดความซ้ำซ้อนการนำหลักบริหารจัดการ(ที่มากเกินไป)
Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

    km ใช้ได้กับทุกอย่างจริง ๆ ครับ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิต การทำงาน หรือการทำบุญ ต้องลองดูครับสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ จะรู้ว่าไม่มีพรหมแดนสำหรับการจัดการความรู้จริง ๆ

You must be logged in to post a comment.