0

แผนชีวิตประจำปี

เมื่อเสร็จสิ้นปีงบประมาณในแต่ละปี คนที่มีแผนชีวิต (นิยามผมเองครับ) ก็ต้องวางแผนว่าในปีงบประมาณหน้าเราจะทำอะไร
และมุ่งอะไร โดยต้องมองย้อนกลับไปก่อนว่าในปีที่ผ่านมาเราทำอะไรไม่สำเร็จ และอะไรที่สำเร็จ และต้องคิดต่อว่าที่สำเร็จทำอย่างไรและไอ้ที่ไม่สำเร็จเกิดจากอะไรแล้วนำกลับไปทบทวน โดยปกติเมื่อผมทำงานผมจะคิดไปก่อน (เป็นคนชอบคิด) แล้วศึกษารายละเอียดถึงผลที่จะตามมาว่าเป็นไปได้หรือไม่ และเมื่อเกิดคำถามต้องหาคำตอบทันที เพราะถ้าเกิดคำถามเมื่อไร ถ้าเราสะสมไว้ก็เหมือนหนังสือที่เราซื้อมาแล้วไม่มีเวลาอ่าน แล้วจะไปซื้อทำไมก็ไม่รู้ ผมพยายามบอกทุกคนในหน่วยงานว่า ใครทำงานในหน้าที่อะไรจะต้องเก่งและรู้ดีที่สุดในงานที่ตนเองรับผิดชอบ เอาให้รู้ใส้รู้พุงไปเลย แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไร คนรุ่นใหม่ ๆ จึงไม่ชอบคิด หรือเพราะไม่รู้ หรือเขาไม่กล้าที่จะคิด (อันนี้ผมคิดเอาเอง) การทำงานของผม ปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ครับ แต่หลักสำคัญในการทำงานคือ ช่วยตนเองก่อน แต่ถ้าไม่ไหวจริง ๆ ก็จะให้คนอื่นช่วย แต่ถ้าคนที่จะมาช่วยยังไม่สำเร็จอีก อันนี้แหละแล้วแต่ฟ้าดินละกัน (โชคครับ) …..เมื่อมาถึงจุด จุด หนึ่ง เมื่อมหาวิทยาลัยให้โอกาสและโอกาสมาถึงและถ้าคุณมีโอกาส ต้องทำให้มันดีที่สุด…ท้อได้..แต่อย่าถอย และผมก็คิดต่ออีกว่าถ้าทุกคนมีความตั้งใจ เต็มที่กับงานที่ทำ และถ้ามีการตำหนิควรตำหนิในเชิงสร้างสรรค์ (อันนี้ชอบมากครับ) และผมก็เชื่ออีกว่าทุกคนอยากเก่ง แต่ไม่อยากทำ ถ้าทุกคนคิด แต่ไม่อยากทำแบบนี้ก็น่าห่วงครับ
มุมมองของผู้อำนวยการกอง …กองทุกกองมีคนทำงาน และคนไม่ทำงาน ปะปนกัน ถ้ากองไหนมีคนทำงานมากกว่าคนไม่ทำงาน (น่าสงสาร ผู้อำนวยการกองนะครับ) ผลงานที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ 2554 จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน 1 เล่ม (คู่มือปฏิบัติงานกองคลังและพัสดุ) แจกเฉพาะบุคลากรในกองนะครับ มีแผน 16 แผน บรรลุทุกแผนครับ มีงานวิจัย 1 เล่ม
ในปีงบประมาณ 2555 สองเดือนผ่านไปผมจัดทำคู่มือได้ 2 เล่ม (คู่มือการปฏิบัติงานเงินทดรองราชการหน่วยงาน เวอร์ชั่น 1 และคู่มือการตรวจสอบเงินฝากธนาคาร) แผนปฏิบัติงานประจำปี มี 31 แผน (ถ้า ผอ.ท่านใดสนใจก็มาขอตัวอย่างได้ครับ) ความเชื่อมั่น ถ้าผู้อำนวยการทุกกองมีการพูดคุยกัน ช่วยเหลือ สอนงานกัน เข้าใจซึ่งกันและกัน ให้กำลังใจกัน และหยิบสิ่งที่ดีของแต่ละคนไปใช้ สำนักงานอธิการบดีรุ่งแน่นอนครับ (ท่านอธิการบดีก็จะ….น่าจะยิ้มนะครับ) ให้กำลังใจคนทำงานทุกคนครับ สุดท้ายครับ ยุทธศาสตร์ของกองคลังและพัสดุคือ “คนพันธ์ใหม่” ในปี 2558

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.