0

คีย์ลัดใน illustrator

ในการใช้งานโปรแกรม ถ้าหากเรารู้คีย์ลัดก็จะเป็นการลดระยะเวลาหรือสะดวกในการทำงาน มาลองจดๆจำๆกันไว้บ้างก็ดีนะครับ

Ctrl + N = สร้างแผ่นงานใหม่ (New)
Ctrl + O = เปิดแฟ้ม (Open)ข้อมูลหรือภาพเพื่อนำมาใช้
Ctrl + S = บันทึก (Save)
Ctrl + + Shift + S = บันทึกใหม่ (Save As)
Ctrl + P = พิมพ์ (Print)
Ctrl + V = วาง (Paste) งานที่ได้ทำการคัดลอกมา
Ctrl + F = วางด้านหน้า paste in front
Ctrl + B = วางด้านหลัง paste in back
Ctrl + G = รวมกรุ๊ป grouping
Ctrl + B = อักษรตัวหนา
Ctrl + W = ปิดงาน
Ctrl + Shift + W = ปิดงานทั้งหมด
Ctrl + U = เปิดหน้า preferences
F4 = ปิด เปิดหน้าต่าง panel
F5 = refresh design view
Ctrl + Q = ปิดโปรแกรม
Ctrl + Z = ยกเลิก (Undo)
Ctrl + = ย้อนกลับ (Redo)
Ctrl + C = คัดลอก (Copy) งานที่ต้องการ
Ctrl + A = ทำการเลือก (Selection) ทั้งหมด
Ctrl + X = ทำการตัดงานที่ทำการเลือก (Selection) ไว้

อ้างอิง http://www.istylebox.com/illust%20tut/hot%20key.html

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.