0

การทำธงพริ้วไหว

ขั้นตอนการทำ

1. สร้างเอกสารเปล่าขึ้นมา พร้อมเลือกเครื่องมือ  Rectangle Tool วาดธงขึ้นมา ดังภาพ

2. นำ Mouse เลือกวัตถุทั้งหมด แล้วทำการ Group โดยเข้าไปที่เมนู Object –> Group (Ctrl+G)

3. ใช้เครื่องมือ Envelope Distort โดยเข้าไปที่เมนู Object –> Envelope Distort –> Make with Warp เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของธง ดังภาพ

4. ตบแต่งวัตถุเพิ่มเติม เพียงเท่านี้เราก็สามารถทำธงที่ดูพริ้วไ้หวได้แล้วครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ลองนำไปใช้กันดูนะครับ

อ้างอิง http://www.webthaidd.com/illustrator/webthaidd_article_215_2.html

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.