0

ข้อห้ามในการใช้ตะเกียบสำหรับการทานอาหารแบบญี่ปุ่น

เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นเพียงประเทศเดียว ที่ใช้เฉพาะตะเกียบในการรับประทานอาหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการคีบ ตัด ฯลฯ จึงมีข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ตะเกียบที่ถือเป็นการเสียมารยาท อยู่เป็นจำนวนมาก ดังนี้

 • Arai bashi (洗い箸)
  คือ การจุ่มปลายตะเกียบลงไปล้างในถ้วยน้ำซุป ก่อนที่จะคีบอาหารอย่างอื่น
 • Furi age bashi (振り上げ箸)
  คือ การยกปลายตะเกียบชี้ขึ้นสูงกว่าหลังมือ ด้วยความลืมตัว เช่น ขณะที่กำลังคุยกันอย่างสนุกสนาน
 • Hiroi bashi (拾い箸)
  คือ การคีบอาหารส่งต่อกันด้วยตะเกียบ หรือการที่คน 2 คน คีบอาหารชิ้นเดียวกันพร้อมกัน เปรียบเสมือนกับการคีบอัฐิภายหลังจากพิธีเผาศพ
 • Jika bashi (直橋)
  คือ การใช้ตะเกียบของตนเองคีบอาหารในจานเปล โดยไม่ใช้ตะเกียบกลาง
 • Kami bashi (噛み箸)
  คือ การกัดปลายตะเกียบ
 • Kasane bashi (重ね箸) หรือ Hashi namari (箸なまり)
  คือ การรับประทานกับข้าวชนิดเดิม ซ้ำๆติดต่อกัน
 • Katame bashi (かため箸)
  คือ การใช้ตะเกียบกดข้าวสวยในถ้วยให้เป็นก้อน เพื่อให้คีบง่าย
 • Kuwae bashi (くわえ箸)
  คือ การอมตะเกียบไว้ในปาก
 • Mawashi bashi (回し箸)
  คือ การใช้ตะเกียบกวนน้ำซุปในถ้วยไปมา
  หากน้ำซุปตกตะกอนที่ก้นถ้วย ให้ใช้ตะเกียบคนเพียง 1 รอบเท่านั้น
 • Mayoi bashi (迷い箸)
  คือ การยกตะเกียบวนไปวนมาอย่างลังเล ไม่รู้จะเลือกรับประทานอะไร
 • Mogi bashi (もぎ箸)
  คือ การใช้ปากเล็มกินเมล็ดข้าวหรือเศษอาหารที่ติดอยู่กับปลายตะเกียบ
 • Namida bashi (涙箸)
  คือ การทำให้น้ำซุปหรือโชยุที่ติดกับอาหารหรือปลายตะเกียบ ไหลหยดเรี่ยราด
 • Nigiri bashi (握り箸)
  คือ การใช้มือกำตะเกียบ หรือการใช้นิ้วหนีบตะเกียบไว้พร้อมๆกับยกภาชนะขึ้นด้วยมือข้างเดียวกัน
 • Neburi bashi (ねぶり箸)
  คือ การดูดหรือเลียตะเกียบ
 • Nirami bashi (にらみ箸)
  คือ การถือชามข้าวด้วยมือข้างหนึ่ง และถือตะเกียบด้วยมืออีกข้างหนึ่ง แล้วจ้องมองไปยังอาหารเพื่อคิดว่าจะเลือกทานอะไรดี
 • Oshikomi bashi (押し込み箸)
  คือ การใช้ปลายตะเกียบดันอาหารที่อยู่ในปาก ให้เข้าไปข้างใน
 • Oshitsuke bashi (押しつけ箸)
  คือ การใช้ตะเกียบกดข้าวสวยในชามข้าวให้แน่นๆ ก่อนเริ่มรับประทาน
 • Saguri bashi (さぐり箸)
  คือ การใช้ตะเกียบควานหาอาหารในจานเปล เพื่อเลือกอาหารที่ตนเองต้องการ
 • Sashi bashi (指し箸)
  คือ การใช้ตะเกียบชี้ไปยังผู้อื่น
 • Sashi bashi (刺し箸)
  คือ การใช้ตะเกียบจิ้มหรือเสียบอาหาร
 • Seseri bashi (せせり箸)
  คือ การใช้ตะเกียบแทนไม้จิ้มฟัน
 • Sora bashi (そら箸)
  คือ การใช้ตะเกียบสัมผัสอาหาร แล้วเปลี่ยนใจ ไม่คีบขึ้นมา
 • Tsukitate bashi (突き立て箸)
  คือ การปักตะเกียบลงบนชามข้าว เสมือนเป็นของเซ่นไหว้เทพเจ้า
 • Tsukkomi bashi (つっこみ箸)
  คือ การยัดทั้งอาหารและปลายตะเกียบเข้าไปในปาก
 • Utsuri bashi (移り箸)
  คือ การใช้ตะเกียบคีบวนเวียนทานเฉพาะแต่กับข้าว ควรคั่นจังหวะด้วยการรับประทานข้าวสวยด้วย แม้จะเพียงคำเล็กๆ ก็ตาม
 • Watashi bashi (渡し箸)
  คือ การวางตะเกียบพาดคร่อมชามข้าวหรือถ้วยซุป
  การพักตะเกียบในระหว่างที่หยุดทานชั่วขณะ ให้วางตะเกียบบนที่วางพักตะเกียบ หรือวางพาดไว้กับ “ขอบ” ของถาดอาหารหรือจานแบ่ง เท่านั้น
 • Yoko bashi (横箸)
  คือ การใช้ตะเกียบในแนวนอนในลักษณะเดียวกับการใช้ช้อน
 • Yose bashi (寄せ箸)
  คือ การใช้ตะเกียบเขี่ยเลื่อนจานชามที่อยู่ไกลตัว ให้เข้ามาใกล้ๆ
  กรณีเช่นนี้ ไม่ควรยื่นมือไปคีบอาหารผ่านหน้าผู้อื่น แต่ให้กล่าวกับคนที่นั่งข้างๆ เพื่อขอให้ช่วยเลื่อนอาหารจานนั้นมาให้ หรือส่งจานแบ่งของตนเองไปยังคนข้างๆ เพื่อขอให้ช่วยตักอาหารให้ด้วย

ที่มา >> http://www.j-campus.com

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print

You must be logged in to post a comment.