0

มารยาทในการใช้ตะเกียบสำหรับการทานอาหารแบบญี่ปุ่น

มารยาทในการหักตะเกียบ พักตะเกียบ และรวบตะเกียบ 

ตะเกียบในร้านอาหารญี่ปุ่น ส่วนใหญ่จะเป็นแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เรียกว่า Wari bashi (割り箸) ซึ่งมีโคนติดกัน ต้องถ่างออกเพื่อหักแยกออกเป็น 2 ข้าง โดยตะเกียบอาจใส่อยู่ในซอง หรือไม่มีซองก็ได้

กรณีเป็นอาหารในพิธีน้ำชา หรืออาหาร Kaiseki (懐石) อาจใช้ตะเกียบปลายแหลมทั้ง 2 ข้าง เรียกว่า Rikyuu bashi (利休箸) โดยมีกระดาษแผ่นเล็กๆรัดอยู่ตรงกลาง

นอกจากนี้ ร้านอาหารบางแห่งจะมีที่สำหรับวางพักตะเกียบ แต่ร้านบางแห่งอาจจะไม่มีก็ได้

มารยาทในการหักตะเกียบ

  • ถือตะเกียบในแนวนอนขนานกับลำตัว แล้วหักตะเกียบโดยการถ่างในแนวตั้งขึ้นข้างบน
   • การถือตะเกียบในแนวตั้ง แล้วหักตะเกียบโดยการถ่างออกทางซ้ายขวา เป็นเคล็ดที่ไม่ดี เสมือนกับการทำฮาราคีรี (ผ่าท้อง)
  • การหักตะเกียบ ไม่ควรให้มีเสียงดัง ควรหักตะเกียบที่บริเวณเหนือหน้าตัก ไม่หักบนโต๊ะ เนื่องจากอาจไปกระแทกกับภาชนะอื่น
  • เมื่อหักตะเกียบแล้ว ไม่ควรปั่นตะเกียบเพื่อลบเสี้ยน เพราะจะมีความหมายว่า ร้านนี้ใช้ตะเกียบไม่ดี มีเสี้ยน ซึ่งถือเป็นการเสียมารยาท
  • หากกังวลกับเสี้ยนไม้ ให้ใช้มือแกะออกตามปกติ
  • สำหรับตะเกียบ Rikyuu bashi ที่มีกระดาษรัดอยู่ตรงกลาง ให้ใช้มือขวาจับตะเกียบ แล้วใช้มือซ้ายจับกระดาษรูดออก โดยไม่ฉีกกระดาษที่ใช้รัดตะเกียบนั้น

การพักตะเกียบระหว่างหยุดรับประทานอาหารชั่วขณะ

  • วางตะเกียบบนที่วางพักตะเกียบ
  • ไม่ถือตะเกียบค้างไว้ในมือ
  • ไม่วางให้ปลายตะเกียบสัมผัสกับโต๊ะอาหาร
  • ไม่พักตะเกียบโดยวางพาดคร่อมบนภาชนะ เช่น ชามข้าว หรือถ้วยซุป
  • หากร้านนั้นไม่มีที่วางพักตะเกียบ ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง คือ
   • พับซองตะเกียบในลักษณะ Musubi bumi (結び文) หรือ Yama ori (山形折り) เพื่อเป็นที่วางพักตะเกียบ
    • Musubi bumi คือการพับกระดาษหรือจดหมายเป็นแผ่นเล็กๆ โดยใช้ปลายขอบกระดาษขัดไขว้ไว้กับส่วนที่พับตรงกลาง ซึ่งใช้เป็นจดหมายรัก หรือแทนการแสดงความเคารพ
    • Yama ori คือการพับซองตะเกียบในแนวตั้งลงครึ่งหนึ่ง จากนั้นพับครึ่งหนึ่งในแนวนอน ทำเป็นรูปทรงภูเขา
   • วางตะเกียบบนโต๊ะ โดยให้ปลายตะเกียบพาดบนขอบจานแบ่งหรือจานเล็ก
   • วางตะเกียบบนถาดอาหาร โดยให้ปลายตะเกียบพาดบนขอบถาดอาหารทางด้านซ้าย
   • สำหรับตะเกียบ Rikyuu bashi ให้ใช้กระดาษที่รัดอยู่ตรงกลาง เป็นที่วางพักตะเกียบ
  • หากร้านนั้นมีทั้งที่วางพักตะเกียบ และซองตะเกียบ ให้วางซองตะเกียบไว้บนโต๊ในบริเวณที่ไม่เกะกะ

การรวบตะเกียบ

การรับประทานอาหารญี่ปุ่น ไม่มีการทำสัญญาณเช่นเดียวกับการรวบช้อนส้อม เพื่อแสดงว่ารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงให้ใช้วิธีบอกกับพนักงานเสิร์ฟโดยตรง หรือใช้วิธีรวบตะเกียบ (เก็บตะเกียบ) เพื่อสื่อเป็นนัยอย่างอ้อมๆ

การรวบตะเกียบ เพื่อสื่อเป็นนัยว่ารับประทานอาหารเสร็จสิ้นแล้ว อาจใช้วิธีดังนี้

 • หากมีที่วางพักตะเกียบ ให้จัดปลายตะเกียบให้ตรงกัน แล้ววางบนที่วางพักตะเกียบ
 • หากพับซองตะเกียบเพื่อทำเป็นที่วางพักตะเกียบในรูป Musubi bumi ไว้แล้ว ให้สอดปลายตะเกียบเข้าไปในกระดาษส่วนที่ขัดไขว้เอาไว้นั้น
 • หากไม่มีหรือไม่ได้ทำที่วางพักตะเกียบ ให้สอดตะเกียบเข้าไปในซองประมาณครึ่งหนึ่ง แล้วพับซองตะเกียบลง เป็นสัญญาณว่า “ใช้แล้ว”
 • หากไม่มีทั้งที่พักตะเกียบและซองตะเกียบ ให้วางตะเกียบบนโต๊ะทางด้านขวานอกถาด โดยให้ปลายตะเกียบพาดอยู่บนขอบถาด
ที่มา >> http://www.j-campus.com
Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print

You must be logged in to post a comment.