0

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ประจำปี 2557

ด้วยมหาวิทยลัยมหาสารคามร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ประจำปี 2557 ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพื่อเข้ารับการคัดเลือกจากคณะกรรมการดำเินินงานโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ โดยเสนอชื่อตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 2 คน สามารถดูรายละเอียดโครงการและขั้นตอนการสมัครได้ที่ http://inter.mua.go.th/main2/article.php?id=173  ทั้งนี้ กรุณาส่งเอกสารที่นางสาวสุญาณี ชัยสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์  ห้องกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ ชั้น 2 ตึกอาคารบรมราชกุมารีฝั่งกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่     28 ตุลาคม 2556 เท่านั้น

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.