0

ศาสตร์และศิลป์แ่ห่งโยคะ

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าโยคะหรือการเล่นโยคะมาบ่อยๆ แต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำความรู้จักและสัมผัสกับกิจกรรมการฝึกโยคะแบบจริงๆจังๆ ดังนั้น วันนี้เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำความรู้จักเกี่ยวกับโยคะไปพร้อมๆกันนะคะ

คำว่า โยคะ (อังกฤษ: yoga) เป็นการฝึกร่างกาย ฝึกจิตใจ เป็นการเข้าถึงจิตวิญญาณของตนเองโดยเชื่อมต่อระหว่างร่างกายและจิตใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผ่านกระบวนการหายใจและการเคลื่อนไหวร่างกายที่สอดคล้องและสมดุลกัน

สำหรับชาวไทยมักจะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโยคะอยู่ 2-3 ประการ ดังนั้น

  • การฝึกโยคะ (หรือที่คนไทยเรียกว่า การเล่นโยคะ) นั้น ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า do yoga ไม่ใช่ play yoga ตามที่หลายคนเข้าใจ ดังนั้นเราจึงควรจะใช้คำว่าการฝึกโยคะมากกว่าการเล่นโยคะ ในภาษาไทยเช่นเดียวกัน
  • โยคะไม่ใช่การออกกำลังกาย หรือกิจกรรมเพื่อการลดน้ำหนัก แต่โยคะเป็นการสร้างความสมดุลของร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ให้เป็นหนึ่งเดียว
  • โยคะ ไม่ใช่กิจกรรมสำหรับคนรวยหรือไฮโซ โยคะเป็นกิจกรรมที่เราสามารถทำได้เองที่บ้าน แต่การเริ่มต้นฝึกโยคะ ควรจะฝึกกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงก่อน เนื่องจากอาจเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บได้หากเราฝึกเองโดยไม่รู้หลักการเคลื่อนไหวร่างกายและหลักการหายใจที่ถูกต้อง แต่ถึงอย่างไรก็ตามในประเทศไทย มีครูฝึกโยคะที่ยังไม่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโยคะหรือท่าของโยคะที่ถูกวิธีอยู่จำนวนมาก ผู้เขียนเคยเห็นจากภาพในหนังสือโยคะต่างๆของไทย ที่มักจะพบภาพการฝึกโยคะที่มีการวางมือวางเท้าผิดท่าผิดทางเพี้ยนๆไปอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีหากทำฝึกโยคะในท่าที่ผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่ควรเป็น

โยคะถือกำเนิดในประเทศอินเดียเมื่อหลายพันปีที่แล้ว แต่ได้รับความนิยมมาจนถึงทุกวันนี้ เนื่องจากการฝึกโยคะมีประโยชน์มากมายและยังสามารถรักษาและบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บได้หลายโรค ปัจจุบันเราจึงได้เห็นคนทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปหันมาให้ความสนใจและนิยมการฝึกโยคะเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการคิดค้นตำหรับการฝึกโยคะในหลากหลายรูปแบบจากหลายสำนักด้วยกัน อาทิเช่น

•              Bikram Yoga

•              Hatha Yoga

•              Vinyasa Yoga

•              Kundalini Yoga

•              Ashtanga Yoga

•              Anusara Yoga

•              Iyengar Yoga

•              Restorative Yoga

•              Jivamukti Yoga

•              Prenatal Yoga

 

นอกจากนี้ในปัจจุบัน เรายังสามารถดาวน์โหลด Applications เกี่ยวกับการฝึกโยคะต่างๆ มาไว้บน Smart Phone ของเราได้เช่นกัน สะดวกสบายและมีประโยชน์อย่างนี้ เราหันมาฝึกโยคะกันเถอะค่ะ!

ผู้เขียน: นางสาวธารทิพย์ แก้วทะชาติ, นักวิเทศสัมพันธ์

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.