0

สาระน่ารู้ เกี่ยวกับ ใบตอบรับไปรษณีย์ภายในประเทศ

การส่งไปรษณียภัณฑ์ ทุกหน่วยงานที่ทำการส่งเอกสารหนังสือก็คงรู้ดีว่าการส่งไปรษณียภัณฑ์นั้นคือการนำส่งสิ่งของจากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่งโดยการบรรจุสิ่งของที่จะส่งลงไปในซองเอกสารสีน้ำตาล ขนาดA4 หรือซองเอกสารสีขาวเล็ก หรือซองขนาด DL นั้น ซึ่งการส่งของโดยวิธีการส่งไปรษณีภัณฑ์ถ้าสังเกตุให้ดีเราจะพบว่าจะมีการส่งวิธีพิเศษอยู่ 2 อย่าง ที่มีเจ้าหน้าที่ไปรษณ๊นั้นจะนำเอากระดาษเอกสารที่เหมือนใบจดหมายเล็กๆให้เราทำการกรอกข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับ-ชื่อที่อยู่ปลายทางฯเป็นต้น ซึ่งใบเอกสารนี้จะมีลักษณะเล็ก สีฟ้า หรือสีเหลือง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ไปรษณีเรียกว่า ใบตอบรับภายในประเทศ หรือ แบบ ป.133 ก. ซึ่งเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราต้องการอยากจะทราบว่าปลายทางที่เราส่งไปรษณียภัณฑ์นั้น ได้รับสิ่งของที่เราทำการส่งนั้นไปให้เรียบร้อยแล้วหรือยัง โดยเราสามารถมีหลักฐานยืนยันการรับส่งของทางไปรษณียภัณฑ์จากใบตอบรับไปรษณ๊ยภายในประเทศ หรือแบบ ป.133 นั้นเอง ซึ่งการมีใบตอบรับไปรษณีย์ภายในประเทศนี้ทำให้เราหรือผู้ส่งของสามารถรู้ได้ถึงสถานะสิ่งของที่ผู้ส่งของได้ส่งไปถึงผู้รับของนั้นถูกต้องหรือไม่ โดยการตรวจสอบผ่านลายเซ็นในใบตอบรับภายในประเทศนั้นเอง

แต่ทว่าการใช้ใบตอบรับไปรษณีย์ภายในประเทศนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นข้อดีเสมอไป เพราะจะทำให้เราผู้เป็นผู้ส่งของนั้นเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 2 เท่าของสิ่งของที่เราได้ส่งไปด้วย เช่า ถ้าเราส่งสิ่งของหรือเอกสารบางอย่างในซองเอกสารสีขาว น้ำหนักไม่เกิน 5 กรัม (ปกติเอกสาร A4 1 แผ่น น้ำหนักไม่เกิน 5 กรัมอยู่แล้ว คิดตามอัตราส่วนราคาจริงของ บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด มหาชน) ราคาการส่งเอกสารไปรษณีย์ แบบด่วนพิเศษ (EMS) ราคาจะอยู่ที่ 40 บาท ต่อ1ซองและถ้าเรามีใบตรอบรับไปรษณีย์ภายในประเทศเข้าไปด้วยก็จะติดราคาเริ่มต้นที่ 35 บาท ต่อ 1 ใบตอบรับ รวมแล้ว การส่งไปรษณีย์1ครั้งของเราก็จะตกอยู่ที่ ราคา 75 บาท นั้นเอง ซึ่งก็้ถือว่าเป็นราคาที่แพงเอากันอยู่เหมือนกัน ฉะนั้น ผู้ส่งเอกสารก็ควรจะพิจารณาถึงความประหยัด ความคุ้มค่าของไปส่งไปรษณียภัณฑ์ในแต่ละครั้งด้วย

 

แหล่งข้อมูล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มหาชน

อ้างอิง บทความชื่อประวัติการส่งเอกสารในประเทศไทย มติชนรายสัปดาห์ ฉบับที่ ปี32 ฉบับที่ 1637 30.ธ.ค.54-5.ม.ค.55

 

รูปภาพใบตอบรับไปรษณีย์ภายในประเทศ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.