0

น่ารู้เรื่อง track and trace การตรวจสอบสถานะของไปรษณียภัณฑ์

ในปัจจุบันนี้การส่งไปรษณียภัณฑ์ถือว่าเป็นการส่งสิ่งของที่สำคัญอย่างหนึ่งในทุกๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ หรือภาคเอกสารซึ่งเป็นการติดต่อสื่อสารที่ง่ายและสะดวกรวดเร็วอีกวิธีหนึ่ง แต่กระนั้น ก็ยังมีเอกสารไปรษณีย์บางฉบับหรือบางสิ่งของนั้น ตกหล่น หรือการส่งไม่ไปถึงมือผู้รับภายในระยะเวลาที่กำหนด เกิดการสูญหายขึ้น เป้นต้น ทำให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มหาชน ได้คิดค้นระบบบริการตรวจสอบสถานะของไปรษณียภัณฑ์ขึ้น ชื่อว่าระบบ track and trace ขึ้น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ได้ใช้ระบบนี้ควบคู่กับระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ MSU-EDS ด้วยเช่นกันซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึงการใช้งานระบบtrack and trace ดังนี้

ระบบ track and trace นั้น วิธีการใช้ก็แค่ผู้ที่ส่งเอกสารหรือต้นทางต้องรู้รหัสเลข 13 หลัก ของพัสดุไปรษณีย์ที่เราส่งของออกไปก่อน ซึ่งถ้าเป็นในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เจ้าหน้าที่คณะฯหน่วยงานต่างๆสามารถมาขอเลข 13 หลักได้ที่ เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ กองกลางสำนักงานอธิการบดี ได้ตลอดเวลาราชการ พอหลังจากเราได่เลข13หลักแล้ว ขั้นต่อไปคือเราจะต้องเข้าไปที่เว็ปไซต์ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดมหาชน www.track.thailandpost.co.th เลือกหัวข้อตรวจสอบสถานะการนำส่งไปรษณีย์ จากนั้นเราก็ทำการ ใส่หมายเลข 13 หลัก ลงในช่องให้ถูกต้อง เช่น ถ้าเป็นไปรษณีย์ EMS ก็จะขึ้นต้นด้วย EJ 3345 5681 4 TH หรือถ้าเป็นไปรษณีย์ลงทะเบียนก็จะขึ้นต้นด้วย RG 4431 3358 7 TH เป็นต้น พอเราใส่รหัสหมายเลข 13 หลักแล้วเราก็สามารถตรวจสอบดูได้ว่าสิ่งของที่เราได้ส่งไปนั้นถึงปลายทางหรือไม่  อนึง บริการ track and trace นั้น จะเก็บข้อมูลทางไปรษณียภัณฑืไว้แค่ 4 เดือนเท่านั้น ถ้าเกิดเราจะขอตรวจสอบไปรษณีย์ที่เราทำการส่ง หลังจาก 4 เดือนที่เราได้ทำการส่งสิ่งของแล้ว ระบบจะไม่สามารถตรวจสอบได้

รูปภาพของระบบ track and trace

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.