0

ทำไมเราต้อง ร่าง พิมพ์ ทาน ตรวจ ใครรู้บ้างช่วยบอกที

ในทุกครั้งที่เราทำการพิมพ์เอกสารราชการ นั้นทุกครั้งเราจะพบและเจอกับคำว่า ราง พิมพ์ ทาน ตรวจ ที่ประทับอยู่ตรงมุมล่างด้านขวามือของเอกสารสำเนาคู่ฉบับของหนังสือที่เราได้ทำการพิมพ์ลงไปทุกครั้ง ซึ่งบางคนก็ยังไม่เข้าใจว่า ทำไม เราต้องประทับตรงคำว่า ร่าง พิมพ์ ทาน ตรวจ ลงในเอกสารสำเนาคู่ฉบับ ของหนังสือราชการด้วย ซึ่งบางคนคิดว่า ประทับหรือไม่ประทับก็คงไม่แตกต่างอะไรกันมากหรอก เพราะว่าถึงยังไงมันก็ยังเป็นแค่สำเนาคู่ฉบับของเอกสารตัวจริงยังไงยังงั้น

ซึ่งในบทความนี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงการประทับตรา ร่าง พิมพ์ ทาน ตรวจ และประโยชน์ของการมีการประทับตราคำว่า ร่าง พิมพ์ ทานตรวจมาเพื่อขอแชร์ประสบการณ์ในการทำงานด้านเอกสารในครั้งนี้กัน

ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 2548 นั้น ได้กล่าวไว้ว่า ในเอกสารราชการสำเนาคู่ฉบับทุกครั้ง จะต้องมีการประทับคราคำว่า ร่าง พิมพ์ ทาน ตรวจ ลงในเอกสารราชการสำเนาคู่ฉบับ ที่มุมล่างด้านขวามือเสมอ เหตุผลที่ต้องให้ปฏิบัติเช่นนี้ เนื่องจากว่า เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการสืบค้นต้นเรื่อง หรือสืบค้นเอกสารต้นฉบับ ว่า ใครเป็นคนจัดทำเอกสารฉบับนี้ ใครเป็นคนตรวจเอกสารฉบับนี้ รวมไปถึงเอกสารฉบับนี้ ได้ทานหรือให้ไปกับใครบ้าง วัน เวลา เท่าไร ซึ่งจะทำให้การตรวจสอบเอกสาร ต้นฉบับหรือสำเนาคู่ฉบับนั้น ทำได้ง่ายและสะดวกในการค้นหาเอกสารต้นเรื่องได้ ช่วยในการประหยัดเวลาในการค้นหาเอกสารและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของเรื่องในการจัดเก็บและสืบค้นเอกสารอีกประการหนึ่งด้วย

อ้างอิงจาก ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548

 

รูปภาพ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.