0

เริ่มต้นใช้งาน Google Docs ตอนที่ 1

การเริ่มต้นใช้งาน Google Docs สามารถเข้าใช้งานได้ 2 วิธี คือ
1. เข้าเว็บไซต์ http://docs.google.com แล้วล็อกอินเข้าสู่ระบบ Google Docs

2. สําหรับผู้ที่ใช้บริการ Gmail อยู่แล้ว หลังจากล็อกอินเข้าสู่ระบบ Gmail แล้วให้คลิกที่ “ไดรฟ์” บนแถบเมนูด้านบนซ้ายมือ ก็จะเข้าสู่หน้า Google Docs ได้ทันที

3. หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ก็จะพบหน้าจกสำหรับใช้งาน Google Doc พร้อมใช้งาน ดังภาพ

 

การสร้างเอกสาร
การสร้างเอกสารใน Google Docs สามารถทําได้เหมือนการใช้งานบน MS Office แต่เมื่อสร้างเอกสารเรียบร้อยแล้ว เราสามารถกําหนดสิทธิ์ให้ใช้งานร่วมกันได้ เราสามารถทําได้ทั้งสร้างเอกสารขึ้นมาใหม่เลยบน Google Docs หรืออับโหลดเอกสารที่มีอยู่แล้วที่สร้างจาก MS Office ขึ้นไปใช้งานบน Google Docs ได้(ภายใต้เงื่อนไขและข้อจํากัดของ Google Docs)

ขั้นตอนการสร้างเอกสาร มีดังนี้

1. คลิกปุ่ม “สร้าง” แล้วเลือก “เอกสาร”

หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าเอกสารที่มีลักษณะคล้ายกับ Microsoft Word

2. เมนู และแถบเครื่องมือ ที่มีลักษณะคล้ายกับโปรแกรม MS Word สามารถใช้งานได้ง่าย เช่น การกําหนดลักษณะข้อความ แบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตําแหน่งของข้อความ แทรกตาราง หรือแม้กระทั่งแทรกภาพ ฯลฯ ดังภาพ

3. ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้ไปที่ เมนู “ไฟล์” แล้วคลิกเลือก “การตั้งค่าหน้ากระดาษ…” จากนั้น จะปรากฏหน้าต่าง “การตั้งค่าหน้ากระดาษ” ให้ทําการกําหนดการวางแนวกระดาษ ขนาดกระดาษ สีพื้นหลังกระดาษตามที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม “ตกลง”

4. การเปลี่ยนชื่อเอกสาร เริ่มต้นสร้างเอกสารใหม่ โปรแกรมจะกําหนดชื่อเอกสารเป็น “เอกสารไม่มีชื่อ”

แต่เราสามารถเปลี่ยนชื่อเอกสารเองได้ใหม่ โดยคลิกเมาส์ที่ช่อง “เอกสารไม่มีชื่อ” จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง “เปลี่ยนชื่อเอกสาร” ให้เรากรอกชื่อเอกสารที่ต้องการลงไป แล้วกดปุ่ม “ตกลง”

5. การบันทึกเอกสาร โปรแกรมจะทําการบันทึกเอกสารให้อัตโนมัติเมื่อมีการพิมพ์หรือแก้ไขเอกสารหรือถ้าเราต้องการจะบันทึกเอกสารด้วยตนเองก็ให้กดที่ปุ่ม “บันทึกเดี๋ยวนี้”

 

จบขั้นตอนการสร้างเอกสารด้วย Google Doc …. เจอกันในตอนต่อไปนะครับ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.