0

โครงการจัดการความรู้ เรื่อง นักวิชาการศึกษาพัฒนาสู่อาเซียน (ถอดบทเรียน”ตกงานแย่ที่มหา′ลัย หรือห่วยที่ตัวบัณฑิต”)

จากการเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ เรื่อง นักวิชาการศึกษาพัฒนาสู่อาเซียน ณ เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในวันที่ 9-11 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมานั้น  โดยวิทยากร คุณกัมปนาท อาชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมถอดบทเรียนจาก หัวข้อ “ตกงานแย่ที่มหา′ลัย หรือห่วยที่ตัวบัณฑิต” ซึ่งมีประเด็นการถอดบทเรียน 2 ประเด็น คือ สาเหตุเพราะมหาวิทยาลัย หรือ ตัวบัณฑิตเอง ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมกันถอดบทเรียน สำหรับข้าพเจ้าเองคิดว่าทั้งสองประเด็นพอๆ กัน เพราะ มหาวิทยาลัยบางแห่งมุ่งแสวงหาแต่กำไร รับนักศึกษาเยอะ เอาปริมาณ ไม่คิดถึงคุณภาพ มหาวิทยาลัยเองจะต้องมีหน้าที่จัดหาสถานประกอบการรองรับนักศึกษาที่ตัวเองได้ผลิตออกไป สำหรับตัวนักศึกษาเองก็เลือกงานมากเกินไป บางคนเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเพราะใกล้บ้าน แม้จะไม่ชอบสาขาที่ตนเองเรียนก็ตาม แต่บางคนก็เลือกงาน เงินเดือนน้อยก็ไม่อยากทำ งานไม่ท้าทาย สวัสดิการไม่ดีบ้าง แล้วอย่างงี้เมื่อไหร่จะมีงานทำกันซะทีคะ มั่วแต่เกี่ยงงาน จนลืมนึกไปว่า ตัวเองสามารถทำงานให้เขาได้หรือไม่ ทำแล้วดีหรือไม่ คุ้มกับเงินที่เขาจ้างเราหรือไม่…คิดแต่เรื่องที่ตัวเองจะได้กันทั้งนั้น แล้วท่านละคะคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ “ตกงานแย่ที่มหา′ลัย หรือห่วยที่ตัวบัณฑิต”

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.