0

กฎกติกามารยาทในการอยู่ร่วมกันในองค์กร

สิ่งที่มีความท้าทายมากที่สุดอย่างหนึ่งในการบริหารงานภายในองค์กรคงต้องยกให้กับเรื่องของการจัดการทรัพยากรบุคคล เนื่องจากบุคลากรแต่ละคนมีอุปนิสัยส่วนตัวที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันมากพอสมควร ทำให้องค์กรต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันขึ้น ซึ่งกฎกติกามารยาทที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปลูกฝังให้กับพนักงานภายในองคืกรมีดังต่อไปนี้

            หากบุคลากรมีเหตุผลที่สมควรแก่การมาสายก็เป็นเรื่องให้อภัยได้ แต่ถ้าสายเป็นประจำและไม่มีเหตุผลที่เพียงพอผู้บังคับบัญชาก็ควรที่จะต้องว่ากล่าวตักเตือนเขาด้วย เพราะการมาสายติดต่อกันจนติดเป็นนิสัยคือการเสียมารยาทต่อผู้ร่วมงานคนอื่นๆและมักจะก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในที่สุด ซึ่งมันจะส่งผลเสียต่อการดำเนินงานโดยรวม

           จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้เรารับรู้ว่ามารยาทที่ดีที่สุดก็คือการพูดจาที่ไพเราะเสนาะหู เนื่องจากการพูดจาที่สุภาพอ่อนหวานจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานภายในองค์กรให้ดีขึ้นมาก อีกทั้งการพูดจาไม่สุภาพยังอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งระหว่างกันได้ ผู้บังคับบัญชาจึงควรวางกฎกติกามารยาทในการพูดภายในองค์กรเอาไว้เป็นลำดับต้นๆสำหรับมารยาทที่บุคลากรควรมี หากพบเจอบุคลากรประเภทที่ว่าพูดจาไม่เหมาะสม ผู้บังคับบัญชาจะต้องหาวิธีตักเตือนอย่างประนีประนอมโดยเร็วเพราะถึงอย่างไรกันไว้ก็ย่อมดีกว่าตามแก้แน่นอน

เป็นปัญหาที่มีให้พบเห็นเป็นจำนวนมากซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเลยเนื่องจากการส่งเสียงดังนั้นเป็นการรบกวนสมาธิของผู้อื่นอย่างร้ายแรง ดังนั้นหากผู้บังคับบัญชาพบเห็นพนักงานที่มีลักษณะพฤติกรรมดังกล่าวต้องรีบตักเตือนโดยทันทีเพื่อไม่ให้สร้างความรำคาญให้กับบุคลากรคนอื่นๆ

           เป็นอะไรที่น่าหงุดหงิดมากหากต้องการใช้งานอุปกรณ์บางอย่างแต่ดันหาไม่เจอเพราะคนที่ใช้คนสุดท้ายไม่ยอมนำมาเก็บเข้าที่ ซึ่งปัญหานี้มักจะกลายเป็นจุดกำเนิดของการสูญหายของทรัพย์สินอยู่เสมอ ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจะต้องปลูกฝังในเรื่องของการใช้ของที่เป็นส่วนกลางให้กับบุคลากรแล้วเน้นย้ำให้พวกเขาเก็บของเข้าที่หลังจากใช้งานเสร็จทุกครั้ง

           เพราะความที่ออฟฟิศส่วนใหญ่ติดเครื่องปรับอากาศจึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเอาอาหารที่มีกลิ่นแรงเข้ามารับประทาน เพราะนอกจากมันจะส่งกลิ่นคลุ้งไปทั่วบริษัทและรบกวนสมาธิของเพื่อนร่วมงานแล้ว เวลาแขกไปใครมาก็จะไม่น่าดู ดังนั้นมารยาทในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและผู้บังคับบัญชาจะต้องกวดขันให้มากเป็นพิเศษด้วย

           มีบุคลากรเป็นจำนวนมากที่ชอบพาคนนอกเข้ามาภายในองค์กร ซึ่งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามการพาคนนอกที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามานอกจากจะเป็นการรบกวนการทำงานของผู้อื่นแล้ว ยังมีผลต่อเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัย และความเสี่ยงในเรื่องทรัพย์สินสูญหายของทั้งพนักงานและภายในบริษัท ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงควรเข้มงวดเรื่องการเข้าออกของคนนอกด้วย

กฎกติกามารยาทไม่ใช่กฎข้อบังคับที่ถูกระบุออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนเหมือนกฎระเบียบข้อบังคับของทางองค์กร ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจะต้องเป็นผู้ปลูกฝังเรื่องดังกล่าวด้วยตัวเอง โดยเริ่มจากการประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างเสียก่อน จากนั้นเรื่องดังกล่าวก็จะเกิดขึ้นตามมาเองเหมือนต้นกล้าที่งอกออกมาจากเมล็ด และมันจะทำให้บุคลากรทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขในที่สุด

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.