0

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ Ricoh กรณีเข้า Authentication ไม่ได้

เมื่อประมาณต้นปี 2555 มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนโยบายลด และควบคุมการใช้กระดาษพิมพ์เอกสาร และเพื่อเป็นการใช้ทรัพยกรร่วมกันด้วย จึงมีการนำเครื่องพิมพ์เอกสารแบบเช่าจากบริษัท Ricoh ติดตั้งเป็นจุดๆ เพื่อใช้งานร่วมกันได้ โดยเริ่มทดลองใช้หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีก่อน แต่ด้วยเป็นเรื่องใหม่ และเครื่องใหม่ จึงเกิดปัญหาในการใช้งานอยู่บ่อยครั้ง โดยที่ผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไข้ปัญหาเองได้ จำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท Ricoh มาแก้ไขให้ ทำให้เสียเวลา งานสะดุด เกิดความล่าช้า ดังนั้น ผู้ใช้งานควรจะเรียนรู้การแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยๆ และไม่ยากเกินจะแก้ไขเองได้ วันนี้ Ati จึงเก็บรวบรวมเกร็ดความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ตรงของตัวเองในการแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์ได้ ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าไปตั้งค่า Authentication ให้เครื่องพิมพ์ลิงค์กับการ์ด Login ได้ ดังนี้

หวังว่าคงช่วยแก้ปัญหาไขในเบื้องต้นให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นนะคะ แล้วครั้งหน้าจะเก็บเกร็ดความรู้ในการทำงานเล็กๆ น้อยๆ แบบนี้มาฝากอีก
Ati

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.