0

การดูแลสุขภาพ

สุขภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญ การดูแลสุขภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก

วันนี้มีหลักการดูแลสุขภาพมาแนะนำกัน

1. การดูแลสุขภาพโดยการรับประทานอาหาร ในทุกๆวัน เราควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ และควรรับประทานอาหารให้ครบทุกมื้อโดยเฉพาะอาหารเช้าเพราะอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุด

2. การดูแลสุขภาพโดยการขับถ่าย เราควรดูแลเรื่องการขับถ่ายให้ขับถ่ายอย่างสม่ำเสมอทุกวัน

3. การดูแลสุขภาพโดยการแต่งกาย เราควรแต่งกายใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับฤดูกาล

4. การดูแลสุขภาพโดยการออกกำลังกาย ถ้าเป็นไปได้เราควรออกกำลังกายทุกวัน เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

5. การดูแลสุขภาพโดยการรักษาความสะอาดของที่พักอาศัย เราควรรักษาความสะอาดของที่พักอาศัยให้เหมาะสมเพื่อช่วยให้สิ่งแวดล้อมดี อากาศดี ร่างกายจะได้มีสุขภาพกายที่ดี

6. การดูแลสุขภาพโดยการรักษาอารมณ์ เราควรมีการควบคุมอารมณ์ให้ปลอดโปร่ง แจ่มใสตลอดทั้งวัน พยายามอย่าเครียด และอย่าลืมนั่งสมาธิทุกวัน

7. การดูแลสุขภาพโดยการพักผ่อน เราควรมีการพักผ่อนให้เพียงพอ เหมาะสมกับเพศและวัย ไม่ควรนอนดึกเกิน 22.00 น. ติดต่อกันหลายวัน

8. การดูแลสุขภาพโดยการควบคุมท่าทาง ในการทำงานในชีวิตประจำวัน เราควรใช้ท่าทางและอิริยาบถที่ถูกต้องเหมาะสม

ถ้าเราสามารถทำตามหลักการดูแลสุขภาพทั้งหมดนี้ได้ รับรองว่าเราจะมีสุขภาพที่ดี สดใส แข็งแรงอย่างแน่นอน

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.