0

งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ MSU-EDS

ระบบสารบรรณ  หัวข้อ เมนูทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง    ตรงที่มีการลงนาม  คือผู้ลงนามในหนังสือ  อยากให้มีการกำหนด  หรือ ให้เพิ่มข้อความกำหนด เพื่อที่จะได้คลิ๊กเลือกผู้ลงนามได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นครับ…ฝากผู้ดูแลเพิ่มเติมด้วยครับ  งานระบบสารบรรณ กองบริการการศึกษา

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.