2

การแจกเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์

กองบริการการศึกษา ได้ขอความอนุเคราะห์ คณะ/วิทยาลัย ในการจัดส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อจะนำไปแจกให้กับครูแนะแนว และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการแนะแนวการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคและได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากทุกคณะ นอกจากนี้ กองบริการการศึกษายังได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อีกหลากหลาย อาทิ แผ่นพับ วีซีดีแนะนำมหาวิทยาลัย หนังสือแนะแนวการศึกษา โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์    ของที่ระลึกอื่น ๆ อาทิ กระเป๋าผ้า เสื้อแนะแนวการศึกษา ร่ม ปากกา หมวก เสื้อยืด ฯลฯ และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับของที่ระลึก สำหรับแจกและมอบเป็นของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมฟังการแนะแนวการศึกษา บรรยากาศการแนะแนวสนุกสนานมาก และนักเรียนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทุกโรงเรียน เพราะนักเรียนต้องการของแจกและของที่ระลึกที่มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไปให้

เมื่อแนะแนวการศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว ยังคงมีนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีความประสงค์จะไปแนะแนวการศึกษาให้กับรุ่นน้องในโรงเรียนเดิม เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุกระบบ และเพื่อสร้างความประทับใจให้กับรุ่นน้อง โดยมีรุ่นพี่ไปแนะแนวการศึกษาและให้ข้อมูลด้วยตัวเองอย่างเป็นกันเอง นิสิตที่มีความประสงค์จะไป

แนะแนวการศึกษา โดยนิสิตกลุ่ม พี่ – น้องสัมพันธ์ และที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม ที่ทราบว่ากองบริการการศึกษามีสื่อประชาสัมพันธ์แจก สำหรับไปแนะแนว ได้มาขอรับชุดเอกสารดังกล่าวไปแนะแนวการศึกษาให้

กันน้อง ๆ และกองบริการการศึกษา มีความยินดียิ่งที่จะให้ความอนุเคราะห์ เพราะการไปแนะแนวการศึกษาของนิสิต ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เป็นอย่างดี

สำหรับขั้นตอนการขอรับเอกสารประชาสัมพันธ์และสื่ออื่น ๆ ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด สามารถมาขอรับได้ที่กองบริการการศึกษา ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เตรียมข้อมูลของโรงเรียนที่จะไป ได้แก่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด จำนวนนักเรียนที่จะเข้ารับฟังการแนะแนว

2. ขอรับได้ที่กองบริการการศึกษา โดยนางสาวจิรภา  สีหนาท นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบ

3. ระบุจำนวนแผ่นพับที่ต้องการ เมื่อได้รับแล้ว ตรวจเช็คให้เรียบร้อยว่าได้ครบตามที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งสื่อต่าง ๆ ที่สามารถแจกให้ได้ ได้แก่

3.1  แผ่นพับประชาสัมพันธ์แบบรวมทุกหลักสูตร

3.2 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของแต่ละคณะ

3.3 วีซีดีแนะนำมหาวิทยาลัย

3.4 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกชนิด

3.5 หนังสือแนะแนวการศึกษา

3.6 ระเบียบการ (อภินันทนาการ)

4. กรอกแบบฟอร์มการเบิกเอกสารประชาสัมพันธ์ พร้อมลงชื่อผู้ขอเบิกให้เรียบร้อย

เท่านี้ ก็รับเอกสารไปแนะแนวการศึกษาให้กับน้อง ๆ ได้ โดยไม่ต้องทำหนังสือขอความอนุเคราะห์

ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ สำหรับผู้อ่านบทความนี้ หากมีบุคลากร หรือนิสิตที่ต้องการเอกสารไปแนะแนวการศึกษา ให้มาขอรับที่กองบริการการศึกษาได้เลยค่ะ

กองบริการการศึกษา ยินดีให้บริการค่ะ

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. phensiri พูดว่า:

    ทางหอพักจะช่วยประชาสัมพันธ์นะคะ เพราะมีนิสิตรุ่นพี่ที่พักอาศัยอยู่หอพักในเยอะพอสมควรค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

You must be logged in to post a comment.