1

เทคนิคการเขียนโครงการ

เทคนิคการเขียนโครงการง่าย ๆ ค่ะ ก่อนลงมือเขียนโครงการ ท่านจะต้องตั้งคำถามและตอบคำถาม 6 W 1H  คือ

W1   =   WHO            หมายถึง      คำถาม “ใครเป็นผู้ดำเนินโครงการ”

W2   =   WHAT           หมายถึง      คำถาม “จะทำอะไรบ้าง”

W3   =   WHEN          หมายถึง      คำถาม “จะทำเมื่อไหร่”

W4  =  WHERE         หมายถึง      คำถาม “จะดำเนินโครงการที่ไหน”

W5  =  WHY             หมายถึง      คำถามที่เกี่ยวกับ “จะทำโครงการนี้ไปทำไม”

W6   =  TO WHOM  หมายถึง   คำถาม “ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์”

H1  =    HOW หมายถึง           คำถาม “จะดำเนินโครงการอย่างไร”

หากท่านใช้เทคนิคนี้ โครงการของท่านก็จะสมบูรณ์ ถูกต้อง  นี่เป็นทางลัดวิธีการหนึ่งสำหรับการเขียนโครงการง่าย ๆ ค่ะ

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. phensiri พูดว่า:

    โครงการจะลุล่วงไปด้วยดีและสมบูรณ์แบบ ต้องขึ้นอยู่ทีมงานในการดำเนินงานของทุกๆฝ่าย แบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน

You must be logged in to post a comment.