1

10 โปรแกรมตรวจสุขภาพอย่างถูกวิธี

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. phensiri พูดว่า:

    โปรแกรมตรวจสุขภาพที่สารพัดโรงพยาบาลจัดไว้ให้ จะมีกี่คนที่ทราบว่าจำเป็นสำหรับตัวเอง…การตรวจสุขภาพเป็นเรื่องที่ดี แต่จะดีมากหากการตรวจเหมาะสม เพราะนอกจากจะคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปแล้ว ยังลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็น ทั้งนี้โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จึงได้ทำการตรวจคัดกรองสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทยจนได้ข้อสรุปดังภาพค่ะ

You must be logged in to post a comment.