1

เทคโนโลยีซินโดรม ภัยสุขภาพคุกคามคนติดหน้าจอ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. phensiri พูดว่า:

    เทคโนโลยีจากเครื่องมือสือสารได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก ซึ่งการติดตามข่าวสารหรือก้าวทันตามเทคโนโลยีต่างๆนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดี แต่หากเราใกล้ชิดกับสิ่งเหล่านี้มากเกินไปก็อาจเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของเราได้ หรือเรียกอีกอย่างว่าโรคเทคโนโลยีซินโดรม นั้นเองค่ะ

You must be logged in to post a comment.