0

ปฏิทินการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 ฉบับแก้ไข

          ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบรับตรง  ประจำปีการศึกษา 2557 นั้น ซึ่งกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 เนื่องจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศเลื่อนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 เป็นวันที่ 8-11 มีนาคม 2557 และจะประกาศผลสอบ ในวันที่ 24 เมษายน 2557 ดังนั้น จึงประกาศปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบรับตรง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557 (ฉบับแก้ไข) ดังนี้

วัน   เดือน   ปี

กิจกรรม

13-15 มกราคม 2557

- ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขข้อมูลของผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่สามารถขอแก้ไขสาขาวิชาที่สมัครได้

20 มกราคม 2557

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถ ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2557                                  ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th

25 มกราคม 2557

- ทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา

26 มกราคม 2557

- ทดสอบความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

4 กุมภาพันธ์ 2557

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2557                                  ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th

20 พฤษภาคม 2557

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th

27 พฤษภาคม 2557

- สอบสัมภาษณ์  ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ

30 พฤษภาคม 2557

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th
Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.