0

ธรรมะจากผึ้ง

สวัสดีค่ะ สมาชิกชาว MSU Blog ทุกท่าน รอบนี้ดิฉันมีธรรมะมาฝาก…เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 ที่ผ่านมาดิฉันได้มีโอกาสไปร่วมงานฌาปนกิจศพคุณตาศิลา บุตรมารศรี ประทับใจในการดูแลแขกที่ไปร่วมงานของเจ้าภาพจึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้…สำหรับธรรมะที่พระคุณเจ้าได้เทศนาในครั้งนี้เป็นธรรมะจากผึ้ง โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม ท่านได้กล่าวว่า “ผึ้ง หรือ แมลงผึ้ง ทุกคนคงรู้จักกันดี เพราะเคยรับประทานน้ำหวานที่มีรสหวานอร่อยของแมลงผึ้ง หรือ เคยรับประทานน้ำผึ้งด้วยกันทุกคน สังคมจะอยู่ร่มเย็นได้ด้วยบุคคลในสังคมนั้น ต้องเจริญพระกรรมฐาน นำธรรมะที่ได้จากตัวผึ้งมาสอนใจคน ซึ่งใช้ได้เป็นอย่างดี ธรรมะ ๕ ประการจากตัวผึ้งดังกล่าวได้แก่ 1.ขยันหากิน หมายถึงลักษณะของผึ้งจะตื่นแต่เข้าเพื่อไปหาอาหารมาเลี้ยงสมาชิกในรัง เปรียบเทียบกับคนขยันตื่นเช้าจะได้งานมาก ตื่นสายจะได้งานน้อย 2.บินไม่สูง หมายถึง ความพอเพียงในการดำเนินชีวิต ไม่ทะเยอทะยานมากเกินไปทำพออยู่พอกิน 3.รักความสะอาด ลักษณะของผึ้งเวลาหาอาหาร ๆ ที่ได้มาจะเป็นน้ำหวานจากดอกไม้ที่บานอยู่ในที่สูง 4. ฉลาดสะสม หมายถึง การเก็บสะสมอาหารไปเรื่อย ๆ ไม่เร่งรีบจึงได้แต่ของที่ดี ๆ เปรียบเสมือนการดำรงชีวิตของเราถ้ารีบเกินไปก็เสี่ยงต่ออันตราย ค่อยๆ ทำไปเรื่อย ๆ อย่างมีสติจะได้ผลดี และ 5. นิยมสามัคคี หมายถึง มีความสามัคคีในการดูแลครอบครัวตัวเอง เปรียบเสมือนการมีความสามัคคีกันในหมู่คณะ ไม่ว่าจะเป็นการทำอะไรก็ตาม เพื่อการดำรงอยู่ที่ยั่งยืน” สำหรับธรรมะที่พระคุณเจ้าได้เทศนาสั่งสอนมีหลายเรื่อง แต่เนื่องนี้ดิฉันคิดว่าคงเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกชาว MSU blok ก็เลยนำมาฝาก…

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.