0

การติดต่องานราชการทางโทรศัพท์

โทรศัพท์เป็นอุปกรณ์สื่อสารที่มีความสำคัญมากที่สุดในการติดต่องานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็ตาม ในส่วนของงานราชการเอง ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญลองมาจากอินเทอร์เนต และแน่นอนว่า….การใช้โทรศัพท์ สิ่งคำคัญ คือ การใช้คำพูด ที่มีความเหมาะสม และสุภาพ จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ส่วนตัวแล้วไม่เคยมีพฤติกรรมการรับโทรศัพท์ที่ทำให้อีกฝ่ายต้องรู้สึกไม่ประทับใจ เพราะส่วนตัวคิดเสมอว่าคนที่โทรเข้ามานั้น คือ คนที่ต้องการทราบข้อมูลจากเรา และเราสามารถให้คำตอบกับคนคนนั้นได้……และหลายครั้งที่เคยโทรศัพท์ไปยังหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ก็ได้รับการบริการที่ดีเสมอมา จึงคิดเข้าข้างตัวเองเสมอว่า “เราทำอย่างไร…..เราก็จะได้รับผลอย่างนั้นเสมอ”…..เป็นกำลังใจให้กับคนที่ต้องระงับอารมณืส่วนตัวแล้วใช้โทรศัพท์หลวงด้วยอารมณ์ที่ดีนะคะ ^_^

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.