0

กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร มมส

งานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาเป็นประจำทุกปี ภายในบูธได้มีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมทั้งมอบของที่ระลึกเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากครูแนะแนว และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทางงานโรงเรียนสัมพันธ์ ได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการทำกิจกรรมแต่ละครั้งเพื่อหวัีงอย่างยิ่งว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามจะอยู่ในใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทุกคน

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.