0

ปฏิทินการดำเนินการและขอขยายเวลานำส่งข้อมูลรายชื่อนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สวัสดีคะ

พบกันอีกแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2557อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนแล้ว  วันนี้จะขอแจ้งปฏิทินการดำเนินการและขอขยายเวลานำส่งข้อมูลรายชื่อนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตาม มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา(Admissions) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ที่ประชุมกำหนดให้มหาวิทยาลัย/ สถาบัน ส่งข้อมูลรายชื่อนิสิต/ นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกในระบบโควตารับตรง โครงการพิเศษ และรายชื่อนิสิต/ นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑-๒ ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แจ้งปฏิทินการดำเนินการและขอขยายเวลานำส่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากเดิมวันที่   ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗  เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับรายงานตัวเข้าศึกษาเป็นวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อให้ทันต่อการนำส่งข้อมูลให้กับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ผู้ที่สนใจข่าวสารสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็ปไซต์กองบริการการศึกษานะคะ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.