0

สะออนว่าที่บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา ได้รับเชิญให้ไปร่วมโครงการสถานพยาบาลพบนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นั้น ในการดำเนินโครงการ สถานพยาบาลที่มาร่วมงานประมาณ 20 แห่งได้นำเสนอโดยการประชาสัมพันธ์จุดเด่นของแต่ละโรงพยาบาลมีทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่เห็นเดินทางมาจากต่างจังหวัดที่มาจากแดนไกลคือ โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จังหวัดตราด จุดประสงค์หลักในการมาร่วมโครงการของสถานพยาบาลคือ มารับสมัครนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ของคณะพยาบาลศาสตร์ ไปทำงาน ณ สถานพยาบาลของตน ในการนำเสนอข้อมูลโรงพยาบาลแต่ละแห่งได้ยื่นเสนอเงื่อนไขเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ว่าที่บัณฑิตได้เลือกไปทำงานกับเขา เช่น เงินก้อนตัวเลข 6 หลัก หรือใครมีภาระผูกพันกับทุนก็จะจ่ายเคลียร์เงินทุนให้ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการด้านที่พักและอื่นๆ ของแต่ละแห่งมายื่นข้อเสนอแข่งขันกันเพื่อให้ได้ว่าที่บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ไปร่วมงาน จากนั้นในช่วงบ่ายก็มาตั้งบูธเพื่อรับสมัคร ข้าพเจ้าเห็นแววตาของนิสิตคณะพยาบาลบางคนก็มีความสุขอิ่มเอิบใจเห็นตัวเองมีความสำคัญสามารถเลือกสถานที่ทำงานได้ บางคนก็เลือกสถานพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน บางคนก็เลือกที่ไปหาประสบการณ์ชีวิตในเมืองกรุงฯก่อนที่จะกลับมาภูมิลำเนา บางคนก็มีความทุกข์ใจไม่รู้จะเลือกสถานพยาบาลที่ไหนดีตัดสินใจไม่ได้เพราะสิ่งทีเขาเลือกมันหมายถึงการดำรงค์ชีวิตในอนาคตถ้าเลือกผิดชีวิตก็อาจจะหักเหได้ เท่าที่สังเกตุดูเห็นโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น มีผู้สมัครจำนวนมาก โรงพยาบาลของรัฐ และเอกชนบางแห่งก็มีผู้สมัครบ้างแต่จำนวนไม่มาก เพราในแต่ละปีคณะพยาบาลศาสตร์ ไม่สามารถผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ได้เพียงพอต่อความต้องการของสถานพยาบาลในแต่ละแห่ง เป็นสาขาที่ขาดแคลน ด้วยเหตุที่มีสภาการพยาบาลเป็นผู้กำหนดในการผลิตบัณฑิต ข้าพเจ้าเห็นภาพในงานตามโครงการมีความภาคภูมิใจ ที่นิสิตสำเร็จการศึกษสาขาพยาบาลศาสตร์ามีงานรองรับและผู้สมัครสามารถเลือกงานตามสถานพยาบาลได้ตามความประสงค์และสามารถมองเห็นอนาคตอันสดใสของผู้สมัครได้  ซึ่งอาจแตกต่างจากบัณฑิตสาขาอื่น(บางสาขา) ยังต้องตระเวณหางานซึ่งในบางครั้งอาจไม่ตรงกับสาขาที่ตัวเองสำเร็จการศึกษาก็ต้องยอมทำ เพื่อความอยู่รอดในสถานการณ์ที่สภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะย่ำแย่ในปัจจุบัน

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.