0

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กองบริการการศึกษา

การแจ้งข่าวสารสาระในห้องสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระบบ eds

1. สนทนาเรื่องการใช้โปรแกรม

2.ห้องสนทนาทั่วไป

3.ห้องสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4.แจ้งปัญหา/คำแนะนำ สำหรับ eds

อยากฝากให้ทีมงานได้ให้ความเห็นและตอบข้อซักถามให้กับห้องสนทนาทั้ง 4 ห้อข้อด้วยนะครับ เนื่องจากมีบุคลากรแจ้งเข้ามาในห้องต่างๆแต่ก็ไม่มีทีมงานผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้ยังไงก็ฝากไว้หน่อยนะครับขอบคุณครับ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.