0

สิ่งของที่ไม่ควรใส่บาตร

 

                  สิ่งของที่ไม่ควรใส่บาตร

1. ข้าวสาร  (พระหุงไม่ได้)
2. ธัญญาหารดิบ
3. มาม่า (พระต้มเองไม่ได้)
4. ปลาดิบ
5. เนื้อดิบ
6. เงิน ทอง
7. เนื้อต้องห้าม 10 ชนิด อันได้แก่ เนื้อมนุษย์ ช้าง ม้า หมี สิงโต เสือดาว เสือโคร่ง เสือเหลือง งู หมา
8. หากเป็นผลไม้
- ควรปลอกหรือหั่นเป็นชิ้นๆ ให้เรียบร้อยพร้อมฉัน
- ผลไม้ที่ไม่มีเมล็ด สามารถถวายได้เลย
- หากเป็นผลไม้ที่มีเมล็ด ควรเอาเมล็ดออกก่อน
- หากเป็นผลไม้ที่มีเมล็ดมาก อาจใช้วิธีการเอาเล็บจิกที่เปลือก , เอามีดปลอกเปลือก หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ พร้อมฉัน
9. และสิ่งอื่นๆที่ไม่เหมาะสม เช่น สุรา ยาเสพติด

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.