1

ข้อควรระวังในการใส่บาตร

ข้อควรระวังในการทำบุญตักบาตร
1. เมื่อพระสงฆ์เดินผ่าน เราจำเป็นต้องนิมนต์ท่าน ก่อนทุกครั้ง
2. หากต้องการ ถวายปัจจัย ( เงิน ) ต้องใส่ในย่าม เท่านั้น
3. ทุกครั้ง ที่จะทำการกรวดน้ำ ให้ทำการ ตั้งนะโม 3 จบ ก่อนทุกครั้ง
4. อย่าให้ทัพพีหรือภาชนะโดนบาตร
5. อย่าชวนพระสนทนาขณะใส่บาตร
6. ควรถอดรองเท้าทุกครั้ง
7. ไม่ควรใส่สิ่งของที่ใหญ่เกินไป เช่น ขวดน้ำ ข้าวถุงใหญ่
8. ควรจัดอาหารที่หาได้สะดวก
9. ไม่ควรใส่อาหารกระป๋อง ของดิบ หรือของเหลือที่รับประทานแล้ว
จะเห็นได้ว่าการใส่บาตรให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่ในบางจุดที่ดูเหมือนว่า
มีรายละเอียดมากมายนั้นเป็นเพราะวิถีชีวิตของเราทุกวันนี้เหินห่างจากวัดไปมาก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่เราจะนำมาปฏิบัติ
ทั้งนี้มิใช่เพียงเพราะให้เราได้รับอานิสงส์ผลบุญจากการตักบาตรอย่างเต็มที่เท่านั้น แต่การใส่บาตรอย่างเหมาะสมยังช่วย
สืบต่ออายุพุทธศาสนาให้ยืนยาวเอื้อประโยชน์ต่อสังคมและคนรุ่นหลังต่อไปช่วยให้คุณค่าของการใส่บาตรยังคงอยู่อย่างพร้อมมูลในทุกด้าน
มิใช่เป็นเพียงพิธีกรรมที่สักแต่ว่าทำตามๆ กันไปเท่านั้น

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. Nutchanat พูดว่า:

    จริงเหรอ…

You must be logged in to post a comment.