0

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กองบริการการศึกษา

การรายงานการอ่านเอกสารของบุคลากร หรือ คณะ/หน่วยงาน สามารถรายได้การอ่านเอกสารตามวัตถุประสงค์  ส่วนในหัวข้ออื่นๆของการรายงานก็อยากฝากทางผู้พัฒนาให้สามารถดำเนินการรายงานได้อย่างการรายงานการอ่านเอกสารของบุคลากรให้ด้วยนะครับผมเพราะจะได้ใช้ในการรายงานให้ผู้บริหารทราบต่อไป

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.