0

9 ขั้นบรรไดสู่ชีวิตในโลกการทำงาน

ชีวิตในโลกอาชีพต้อง ต้อง ต้องทำอย่างไร

1.ต้องมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน

2. ต้องแข็งขันตลอดเวลา

3.ต้องอดทนละทิ้งความอ่อนแอ

4.ไม่มีใครเก่งกว่าใครมากนัก

5.ต้องใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

6. ประสบการเป็นครูสอยชีวิต

7.ใช้คาวมผิดเป็นพลังผลักดัน

8.ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำ

9. ค่าของคน อยู่ที่ผลของง

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.