0

7 สิ่งในชีวิตการทำงาน

7 สิ่งในชีวิตการทำงาน

1.  ความสำเร็จย่อมเกิดจากความคิดและความศัทธาเป็นหลัก

2.ความสำเร็จต้องลงทุน อาจต้องลำบาก เจ็บปวดหรือเสียหายบ้าง

3.คนเราเกิดมาต้องทำงานกับคนอื่น

4.มีกฏแห่งความสำเร็จอยู่ 3 ข้อคือต้องเก่ง ต้องมีบุคลิกภาพดี และต้องเข้ากับเจ้านายอย่างดี

5.อดทนในสิ่งที่คนอื่น ทนไม่ได้ เป็นคุณสมบัติที่สำคัญสู่ความสำเร็จ

6.อุปสรรคทั้งมวลใน,กมนุษย์ ล้วนเป็นเบ่าหลอมและฆ้อนในการหล่อหลอมวีระบุรุษ  ผู้ที่อดทนต่อการหล่อหลอได้เท่านั้น  จึงจะได้รับประโยชน์

7. ความล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว  แต่สิ่งที่น่ากลัวคือการไม่เรียนรู้ถึงแก่นแท้ของความหล่มเหลวนั้น

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.