0

พิธีกรแนะแนวการศึกษา มมส

ขั้นตอน การดำเนินงานการเป็นพิธีกรแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ขั้นตอนที่ 1 จับสลากเพื่อเรียงลำดับคณะที่จะขึ้นแนะแนวบนเวที พร้อมแจ้งกำหนดการในการแนะแนว

ขั้นตอนที่ 2 พิธีกร กล่าวต้อนรับ (กรณีไม่มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ)

ขั้นตอนที่ 3 พิธีกร เล่นเกมส์แจกของที่ระลึก ช่วงแรก

ขั้นตอนที่ 4 พิธีกร กล่าวและนำชมวีดิทัศน์

ขั้นตอนที่ 5 พิธีกร  แนะนำมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 6 พิธีกร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

ขั้นตอนที่ 7 พิธีกร เชิญตัวแทนคณะขึ้นแนะแนวบนเวที ตามลำดับ ช่วงที่ 1

ขั้นตอนที่ 8 พิธีกร เล่นเกมส์แจกของรางวัลคั่นรายการ

ขั้นตอนที่ 9 พิธีกร เชิญตัวแทนคณะขึ้นแนะแนวบนเวที ตามลำดับ ช่วงที่ 2

ขั้นตอนที่ 10 พิธีกร เล่นเกมส์แจกของรางวัลช่วงสุดท้ายและตอบคำถาม

ขั้นตอนที่ 11 พิธีกร กล่าวขอบคุณแลกเชิญผู้เข้าร่วมแนะแนว แยกพบตัวแทนแต่ละคณะตามความสนใจ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.