0

รูปแบบการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ

1.สถาบันอุดมศึกษาจัดด้วยตัวเอง

2.สถาบันอุดมศึกษาจัดผ่านหน่วยงานกลางในประเทศและต่างประเทศ

3.สถาบันอุดมศึกษาจัดผ่านสถานประกอบการต่างประเทศ

4.สถาบันอุดมศึกษาจัดผ่านสถานประกอบการไทยในต่างประเทศ

5.สถาบันอุดมศึกษาจัดแบบต่างตอบแทน(Reciprocity)

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.