0

กระบวนการสหกิจศึกษานานาชาติ

1. ก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คือสำรวดความต้องการ การเตรียมความพร้อมทางวิชาการ การเสริมทักษะต่างๆเช่นทักษะการใช้ชีวิตต่างแดน ทักษะการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น

2.ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คือการไปรายงานตัว ณ สถานประกอบการต่างประเทศ การให้คำปรึกษาแนะนำของอาจารย์นิเทศงาน การติดตามความก้าวหน้า เป็นต้น

3.หลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คือการจัดสัมมนาวิชาการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นต้น

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.