0

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจที่ใช้กันผิดบ่อยๆ

ในโลกแห่งการแข่งขันทางธุรกิจอย่างปัจจุบันนี้ คุณต้องหาข้อเป็นต่อให้มากเท่าที่จะหาได้ไว้ดีกว่า การพูดภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องจะทำให้คุณก้าวนำคนอื่นอย่างมั่นใจ คิดว่ายากเกินไปเหรอ? ไม่เลย ! ลองอ่านดูข้อที่คู่แข่งขันคุณใช้ผิดบ่อยๆ แล้วจำคำที่ถูกไปใช้ได้ทันที

Personal vs. Personnel

สังเกตการสะกดคำและการเน้นเสียงของสองคำนี้! “Personnel” เป็นคำนามหมายถึงพนักงานในบริษัท เช่น“Our company has the best personnel in the industry.” การเน้นเสียงจะเน้นพยางค์ท้ายของคำ ส่วน”Personal” เป็นคำ adjective หมายถึงส่วนตัวหรือส่วนบุคคล เช่น “I’m requesting a day of annual leave for personal reasons.” การเน้นเสียงจะเน้นที่พยางค์แรกของคำ แล้วถ้าคุณไม่ระวัง คุณอาจถูกเรียกตัวเข้าประชุม “personal meeting” ไม่ใช่ “personnel meeting.” อย่างที่ควรจะเป็น

Executive

“executive” หมายถึงคนที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท ถ้าคุณต้องแนะนำ executives ระดับสูงให้แก่แขกหรือลูกค้า ก็ระวังการเน้นเสียงของคำนี้ให้ดี ! อย่าไปเน้นเสียงตรงอักษร “u” เพราะไม่อย่างนั้นคำว่า “executive” จะออกเสียงเหมือนกับคำว่า “execute” ซึ่งแปลว่าฆ่าหรือประหารชีวิต

Present? Presentate? Presentation?

คุณ present(เสนอ)รายงานข้อมูลเมื่อคุณให้ presentation(การนำเสนองาน) คำว่าPresent เป็น verb หมายถึงแนะนำบางสิ่งให้เป็นที่รู้จักหรือกล่าวถึงบางสิ่งให้เป็นที่สนใจแก่คนอื่น ส่วนคำว่า presentationเป็นการเรียกกระบวนการนำเสนอหรือการแนะนำข้อมูลใหม่ในทางธุรกิจ มีคนมากมาย(รวมทั้งเจ้าของภาษาบางคนด้วย)ที่คิดว่า “presentate” เป็น verb ของคำว่า “presentation.” คุณอย่าคิดผิดอย่างนั้นด้วยก็แล้วกัน เพราะคำนี้ไม่มีในภาษาอังกฤษ !

See more at: http://thailand.englishtown.com/community/channels/article.aspx?articlename=117-5mis

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.