0

คิดบวกสำคัญต่อการทำงานอย่างไร???

เค้าว่ากันว่า การคิดบวกไม่ได้ส่งผลดีเฉพาะกับองค์กรท่านั้น เมื่อคุณมีทัศนคติในการทำงานที่ดี ยังส่งผลดีต่อตัวคุณด้วยดังนี้

1.สุขภาพจิตดีขึ้น เนื่องจาการคิดบวกจะช่วยให้คุณสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ในการทำงานได้

2.มีแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้กับตัวเองและผู้อื่น

3.สามารถเปลี่ยนทุกความท้ายทายเป็นโอกาสให้กับตัวเอง หรือเปลี่ยนให้สถานการณ์เลวร้ายดีขึ้นได้

4.เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่น และได้รับการยอมรับนับถือ

5.มีเพื่อนเยอะ ใคร ๆ ก็อยากเป็นเพื่อนกับคุณ เพราะคุณทำให้เพื่อนรู้สึกดีเมื่ออยู่ใกล้ ๆ คุณ

6.เพื่อนร่วมงานและพนักงานคนอื่น ๆ รอบตัวคุณจะซึมซับและเกิดการปรับตัวทางความคิด

7.ได้รับโอกาสเป็นในการเป็นผู้นำ และได้รับมอบหมายโปรเจ็กต์พิเศษที่มีความสำคัญ

8.คุณคาดหวังที่จะให้เกิดผลงานที่ดี และคุณมักจะทำได้ตามที่หวัง

9.มีความยืดหยุ่น และสามารถฟื้นตัวจากความผิดหวังได้เร็ว

10.มีภูมิคุ้มกันต่อความล้มเหลว

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.