0

ความเป็นมาของตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เวอร์ชั่นล่าสุด 2556)

ความเป็นมาของตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เวอร์ชั่นล่าสุด 2556)
สืบเนื่องจากสมัยที่ รศ.ดร.ณฐนนท์ ตราชู เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์(2552-2556) ผู้เขียนได้มีโอกาสติดตามไปร่วมงานกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดสัมมนานานาชาติ “The 2nd International Seminar and QS MasterClass on Internationalization of Higher Education (iQS)” ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมเจ ดับบลิว แมริออท สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เป็นการประชุมของมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกประเทศ ก็มีการนำตราสัญลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยติดไว้ที่บนเวที พบว่ามีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพียงมหาวิทยาลัยเดียวที่ไม่มีชื่อ คือมีแต่รูปตราโรจนากร หาเป็นคนนอกจะไม่สามารถรู้ชื่อของมหาวิทยาลัยเราได้เลย รองอธิการจึงสั่งงานให้ผู้เขียนได้ลองจัดวางตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามใหม่ ให้มีชื่อมหาวิทยาลัยด้วย เพื่อคนที่เห็นแล้วจะได้รู้ชื่อของมหาวิทยาลัยด้วย

ผู้เขียนจึงนำตราสัญลักษณ์มาจัดวางใหม่ได้ออกมาได้เป็นแบบดังปัจจุบันนี้ จากนั้นรองอธิการฝ่ายวางแผนและวิเทศน์สัมพันธ์ ได้นำเสนอยังสภามหาวิทยาลัย และได้รับการอนุมัติมาเป็นดังรูปแบบในปัจจุบัน

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.