0

มารยาทในการแนะนำบุคคล

การแนะนำบุคคลเป็นมารบาทในสังคมที่สำคัญ เราควรรู้จักมารยาทในการแนะนำ เพราะบางคนที่ได้รับการแนะนำอาจจะไม่พอใจ มารยาทที่ควรนำมาใช้ในการแนะนำบุคคล ได้แก่

1 ต้องแนะนำผู้น้อยรู้จักกับผู้อาวุโสกว่า โดยยึดหลักด้านคุณวุฒิ สำคัญกว่าด้านวัยวุฒิ แต่ถ้ามีคุณวุฒิเท่ากันให้แนะนำตามความอาวุโสด้านวัยวุฒิ

2 การแนะนำระหว่างเพศที่อาวุโสเท่าเทียมกัน ต้องแนะนำฝ่ายหญิงต่อฝ่ายชายก่อน ฝ่ายหญิงควรไหว้ ส่วนฝ่ายชายก้มศีรษะหรือไหว้ตอบก็ได้

3 ถ้าเป็นการแนะนำบุคคลหนึ่งให้รู้จักกับบุคคลหลายคน ต้องแนะนำให้รู้จักคนที่อยู่ใกล้ไปตามลำดับ ไม่แนะนำข้ามลำดับ เพราะจะทำให้คนที่ถูกข้ามเกิดความรู้สึกที่ไม่ดี

4 ควรแนะนำบุคคลที่มาทีหลังแก่บุคคลที่มาก่อน

5 ไม่ควรแนะนำบุคคลให้รู้จักกันตามถนนหนทาง แต่ถ้ามีความจำเป็นก็อาจพาไปแนะนำให้รู้จักกันที่ร้านอาหารก็ได้

6 ระหว่างสุภาพสตรีที่โสด กับสุภาพสตรีที่สมรสแล้ว ถ้ามีอายุไล่เลี่ยกัน หรือมีฐานะเสมอกัน ควรแนะนำสุภาพสตรีโสดต่อสุภาพสตรีที่สมรสแล้ว เว้นแต่สุภาพสตรีโสดนั้นมีฐานะทางสังคมสูงกว่า

7 ในกรณีที่มีความสนิทสนมกับผู้แนะนำ ต้องแนะนำผู้ที่ไม่ค่อยสนิทสนม ให้รู้จักกับผู้ที่มีความสนิทสนมกับผู้แนะนำก่อน

ที่มา : http://www.thaieditorial.com

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.