0

เมืองที่อันตรายที่สุดในโลก

เมืองที่อันตรายที่สุดในมุมมองของหลายบุคคลหรือหลายองค์กรต่างมองกันหรือวิเคราะห์กันในแง่มุมที่หลากหลาย ทำให้อาจได้ข้อสรุปที่แตกต่างกันว่าเมืองใดบ้างในประเทศใดบ้างที่ถือว่ามีความอันตรายที่สุดในด้านต่างๆ แต่สำหรับการจัดอันดับเมืองที่อันตรายที่สุดของ UrbanTitan ได้จัดอันดับเมืองที่อันตรายที่สุดในโลกสำหรับนักท่องเที่ยว 10 อันดับ ดังนี้

อันดับ 1. Bogota, Colombia

อันดับ 2. Ciudad Juárez, Mexico

อันดับ 3. St. Louis, Missouri

อันดับ 4. Port-au-Prince, Haiti

อันดับ 5. Mogadishu, Somalia

อันดับ 6. Caracas, Venezuela

อันดับ 7. Port Moresby, Papua New Guinea

อันดับ 8. Grozny, Chechnya, Russia

อันดับ 9. Santo Domingo, Dominican Republic

อันดับ 10. Muzaffarabad, Kashmir, Pakistan

หลายคนอาจจะโล่งใจที่เมืองไทยไม่ได้ติดอันดับดังกล่าวข้างต้น แต่ใครจะไปรู้ ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองที่ตึงเครียด ความคิดเห็นที่แตกแยกร้าวลึกของสังคมไทย ความเกลียดชังกันและกันที่ฝังลืกในจิตใจคนไทย อันเกิดจากความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันนั้น จะส่งให้เมืองไทยในอีกอนาคตข้างหน้า กลายเป็นอีกหนึ่งเมืองที่นักท่องเที่ยวจะต้องตัดออกจาก list สถานที่ฮันนีมูนแสนหวานของพวกเขา และที่แย่ไปกว่านั้น อาจจะขึ้นแท่นอันดับเมืองที่อันตรายที่สุดอีกเมืองหนึ่งของโลกก็อาจเป็นได้

“รักกันไว้เถิด แม้จะมีศรัทธาที่แตกต่าง”

 

ผู้เขียน: ธารทิพย์ แก้วทะชาติ

ที่มา: http://www.neverstoptraveling.com/traveler-beware-the-worlds-most-dangerous-cities

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.