0

สุขภาพตากับอายุ: การป้องกันดวงตาโรยราตามวัย

แนวทางป้องกันไม่ให้ตาโรยราตามวัย
* ควรตรวจสายตา ร่วมกับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันโรคเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สายตาผิดปกติ
* สวมแว่นตากันแดดทุกครั้งเมื่อขับรถ เดินกลางแจ้งแดดจัดๆ หรือลมแรง
* ติดตั้งหลอดไฟหรือโคมไฟให้สว่างเพียงพอ
* รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะวิตามินที่เกี่ยวข้องกับการถนอมสายตา เช่น
-วิตามินเอ ที่มีอยู่มากในตับหมู ตับไก่ ไข่ น้ำนม พืชผักที่มีสีเขียวเข้มและผลไม้ที่มีสีเหลืองส้ม เพราะวิตามินเอที่อยู่ในรูปแคโรทีนอยด์และเบต้าแคโรทีนช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสื่อมของตาที่สัมพันธ์กับอายุ เช่น ต้อกระจก นอกจากนี้ยังช่วยปรับการมองเห็นในที่แสงสลัว และเสริมความแข็งแรงของเยื่อบุต่างๆ การขาดวิตามินเอรุนแรงจะทำให้ความเสื่อมของจุดภาพชัดบริเวณตาดำเป็นแผลมากขึ้น และทำลายเลนส์ตาอาจทำให้ตาบอดได้
-สังกะสี พบได้มากในอาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น ในหอยนางรม เนื้อ ตับ ไข่ นม ไก่ ปลาและธัญญาหาร พวกเมล็ดพืชที่ผ่านการขัดสีน้อย เช่น ข้าวซ้อมมือ การขาดสังกะสีทำให้การปรับตามองเห็นในที่มืดช้าลง เนื่องจากสังกะสีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนวิตามินเอให้อยู่ในรูปแบบที่จะทำงานได้ที่ตา

อ้างอิง :
-สุขภาพคนไทย 2550. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หอมกลิ่นลำดวนเตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ หน้า 88
- Vision 2020.The International Agency for the Prevention of Blindness. Age Related macular degeneration. (http://www.v2020.org/page.asp?section=0001000100020007)
-National Eye Institute. Fact about macular degeneration. (http://www.nei.nih.gov/health/maculardegen/armd_facts.asp)

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.