0

การดูแลรักษา/ การวางระบบน้ำ/ การหาตลาด เบื้องต้น

- การดูแลรักษา
การดูแลรักษาที่จะมีประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลได้สูงสุด ก่อนอื่นต้องวิเคราะห์ว่าผลผลิตที่จะได้รับจะคุ้มค่ากับต้นทุนที่เราต้องจ่ายไปหรือไม่ เพื่อที่จะกำหนดกรอป ขั้นตอน ต้นทุน วัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้วย(ในที่นี้ รวมถึง ปุ๋ย ฮอร์โมน ยาฆ่าแมลงด้วย) หลังจากนั้น ผู้ปลูกต้องเข้าใจกระบวนการเจริญเติบโต และวัฎจักรของ โรคประจำตัวของมะนาว ศัตรู การออกดอก การติดผล เพื่อที่จะทราบได้ว่า ช่วงใดควรที่จะจัดการกับต้นมะนาวอย่างไรบ้าง (แนะนำให้เรื่องการให้ปุ๋ย ให้น้ำ การพ่นยา/ฮอร์โมน อย่ายึดตามปฎิทิน ให้หมั่นสังเกตุสภาพเฉพาะการที่ต้นมะนาวประสบอยู่เป็นหลัก ส่วนกรณีที่ยึดกระบวนการตามปฎิทินได้จะเป็นการจัดการควบคุมกระบวนการหลอกฤดูเพื่อให้มะนาวออกดอก และติดผลในช่วงที่เราต้องการ) ตามที่ได้กล่าวมา ก็เพื่อที่จะให้ผู้ปลูกได้ประหยัดต้นทุน ไม่ใช้วัตถุดิบพรำเพื่อ ที่จะสิ้นเปลืองเปล่าๆ เท่านีเราก็จะได้การดูแลรักษาที่จะมีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตตามต้องการแล้วครับ (เดี๋ยวรายละเอียด ผมจะแจงให้อีกที หลัง วันที่ 4 พ. ค. 2557)

-การวางระบบน้ำ
ขั้นตอนการวางระบบน้ำ ผมแนะนำให้หาวิธิที่เราจะประหยัดต้นทุนให้ได้มากที่สุด (อย่าทำตามตำรา เพราะผมลองทำมาแล้ว นอกจากต้องใช้ต้นทุนสูงแล้ว ยังไม่มีประสิทธิภาพด้วย) เริ่มจาก สำรวจก่อนว่าพื้นที่ หรือทรัพยากรที่เรามีอยู่เป็นอย่างไร ประกอบได้อะไรบ้าง เช่น การที่พื้นที่เราอยู่ติดเขตชุมชน เราก็ไม่จำเป็นต้องเจาะน้ำบาดาลก็ได้ เราอาจทำที่กักเก็บน้ำไว้เพื่อเปิดเป็นแปลงในกรณีที่ปลูกมากหรือปล่อยให้ครั้งเดียวหมดทุกแปลงเลย(กรณีที่ปลูกเยอะมากเราควรที่จะแบ่งเป็นแปลงเพื่อจัดการให้แล้วเสร็จเป็นครั้ง หรือเป็นวัน ในกรณีที่ดูแลเอง เพื่อลดต้นทุนค่าแรงงาน) การกักน้ำ อาจทำพื้นที่เก็บน้ำให้เป็นที่สูง ซึ่งเป็นที่สามารถปล่อยน้ำในระดับที่ทั่วถึงต้นมะนาว เช่่น พื้นที่ลาดชัน อาจทำที่เก็บน้ำแบบติดพื้นดิน โดยใช้ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 ซม. หรือใหญ่กว่านั้นวางต่อกันเป็นที่เก็บน้ำ(ให้นึกถึงแท้งน้ำโรงเรียนสมัยเก่า) ส่วนทางน้ำออกที่ต้นมะนาว แนะนำให้วางสายยาง หรือท่อพาดที่ปากบ่อ โดยไม่ต้องใช้หัวปริงเกอร์ใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่มีประโยชน์ เนื่องจาก มะนาวเป็นพืยไม้ยืนต้น เขาไม่ต้องการ น้ำฝอย หรือ น้ำหยดทั้งนั้น เรียบลดรีบเส็จทำทำอย่างอื่นดีกว่าในส่วนของการที่จะเลือกว่าจะเอาท่อ แบบ PE หรือ PVC ก็แล้วแต่ทุนที่ท่านสดวก แต่ควรพิเคราะห์ ว่าขนาดเหมาะสมกับจำนวนต้นที่จะสามารถให้น้ำได้สะดวกและเพียงพอสำหรับแถวนั้นหรือไม่ เพราะบางที ท่อขนาดเล็ก แต่แถวนั้น มีต้นมะนาวอยู่ 30 – 50 ต้น คงไม่ไหว คงต้องพิจารณา ดูขนาดท่อ และแรงดันน้ำด้วย

-การหาตลาด
การหาตลาดก่อนอื่นก็ต้องพิเคราะห์ดูก่อนว่า ผลผลิตที่เราจะได้มีเยอะเท่าไหร่ แล้วสภาพแวดล้อมของตลาดรอบข้างที่เราเข้าถึง มีมากเท่าไหร่ หากผลลิตเราได้ไม่เยอะเราก็สามารถกระจายสินค้าถึงผู้บริโภคคนสุดท้าย โดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค่าคนกลางเลยก็ได้ หรือหากเราได้ผลผลิตที่เยอะมาก เราก็จำเป็นต้องอาศัยพ่อค้าคนกลาง ทั้งนี้อาจหาได้จากตลาดสด หรือมากกว่านั้น ส่งที่กระจายสินค้าระดับจังหวัดเลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราควรที่จะสำรวจตลาดที่เราสามารถเข้าถึงได้ก่อน ว่าแต่ละวันเขาต้องการเท่าไหร่ เพื่อที่เราจะได้กำไรในส่วนพ่อค่าคนกลางด้วย เช่น มีร้านส้มตำกี่ร้าน ร้านอาหาร แต่ละร้านใช้วันละกี่ลูก สวนเราผลิตให้เขาได้เท่าไหร่ แค่นี้เราก็ไม่ต้องอาศัยพ่อค่าคนกลางแล้วครับ หากผ่านคนกลาง เบอร์ใหญ่ราคาปัจจุบันได้แค่สูงสุด 4 บาท (ดูตามราคาตลาดไทยราคาขายส่ง) หากเราขายปลีก ให้ถึงผู้บริโภคเลย ราคาเริ่มต้นที่ลูกละ 7 บาท (ราคาตลาด 4 มุมเมือง) ดังนั้น คิดที่จะเป็นพ่อค้า แม่ค้า อย่าคิดที่จะอาย อย่ากลัวที่จะถามหรือเชิญชวน by deknarok www.lemonpan.com

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.