0

โครงการสัมมนาการพัฒนานกวิจัยและหน่วยปฏิบัติการวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล หัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยเชิงข่าว”

โครงการสัมมนาการพัฒนานกวิจัยและหน่วยปฏิบัติการวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล หัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยเชิงข่าว”

ผลการถอดบทเรียน ดังนี้

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.