0

การแจ้งเตือน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ SMS

ระบบ sms จะทำการส่งข้อความเตือนได้ใน 2 กรณีคือ
1. การส่งเอกสารระหว่างหน่่วยงาน
2. การส่งเอกสารถึงบุคลากรในหน่วยงาน

ให้เจ้าหน้าที่สารบรรณหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์สำหรับการรับข้อความเตือนเอกสารระหว่างหน่วยงาน สามารถเพิ่มได้หลายเบอร์ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้รับผิดชอบ  (เจ้าหน้าที่งานสารบรรณของหน่วยงานนั้นๆ) ในกรณีที่จะเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ของบุคลากรในหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่งานสารบรรณพิจารณาเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ให้เฉพาะบุคคลที่เหมาะสม  ในการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ (กรณีรับเอกสารระหว่างหน่วยงาน) ก็ให้ดำเนินการตามหัวข้อที่ได้แจ้งไว้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้วทำตามขั้นตอนก็เป็นอันเสร็จ  ส่วนนี้สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรร

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.